vrijdag, 2. augustus 2013 - 17:40 Update: 03-07-2014 0:54

Politiebonden: Politietop komt gemaakte afspraken onvoldoende na

Foto van politie miniaturen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De politievakbonden NPB, ACP, ANPV en VMHP hebben het overleg met minister Opstelten over de spelregels bij de komende personele reorganisatie afgebroken.

'Zij eisen serieuze garanties over het nakomen van de afspraken en een strakkere regie. Korpschef Gerard Bouman betreurt dit besluit', meldt de politie vrijdag.

Tijdens het overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het korps op donderdag 1 augustus gaven de voorzitters van de bonden aan dat in hun beleving de politietop gemaakte afspraken onvoldoende nakomt. De politiechefs van de elf eenheden en Humanresourcesmanagement (HRM) zouden te veel vrijheid krijgen van de korpsleiding.

Regie
Volgens de bonden worden in aanloop naar de personele reorganisatie mensen op bepaalde posten benoemd en huurt het korps externe krachten in, wat doorstromingsmogelijkheden belemmert. Zij spreken hun vertrouwen in korpschef Gerard Bouman uit, maar vinden de regie van de korpsleiding op de uitvoering en realisatie van de plannen te wensen overlaten.

Zorgvuldig en voortvarend
Het opschorten van het overleg betekent dat voorlopig niet verder kan worden gepraat over het afhandelen van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) in relatie tot de personele reorganisatie. In een eerste reactie geeft korpschef Gerard Bouman aan dat hij daarom het besluit van de politiebonden betreurt.

‘De vorming van ons nationale politiekorps is gebaat bij zorgvuldigheid, maar ook bij voortvarendheid. Ik ben het met de vakbonden eens dat wij het LFNP-proces nauwgezet, maar doortastend moeten afronden, zodat de personele reorganisatie kan starten. Onze medewerkers hebben belang bij snelle duidelijkheid. Samen met de minister span ik mij daarom in om het formele overleg op de kortst mogelijke termijn vlot te trekken.’


Kritisch kijken
De korpschef benadrukt zijn verantwoordelijkheid voor de gehele besluitvorming binnen de organisatie: ‘Boven alles geldt daarbij: afspraak is afspraak. Al kan er wederzijds altijd een verschil van mening bestaan over de reikwijdte daarvan. Die verschillen beoordelen wij van geval tot geval. Net als in het verleden blijf ik kritisch kijken naar elke mogelijke afwijking van afspraken die de bonden mij melden. En als daartoe aanleiding is, neem ik maatregelen. Wel besef ik dat de politiebonden in de hectiek soms verrast worden door bepaalde ontwikkelingen. Wij streven na hierover tijdiger met hen te communiceren.’

Waardering
De vorming van het korps is volgens Gerard Bouman een complexe megaoperatie: ‘Het inrichten en opstarten vereist enorme inzet van veel collega’s. Zij verdienen daarvoor alle waardering. Maar hun werkzaamheden in veranderende structuren en processen zijn tijdelijk. Van voorsorteren is geen sprake. Met de bonden zijn in een eerder stadium goede afspraken gemaakt om deze tijdelijke organisatieaanpassingen door te kunnen voeren, die vooruitlopen op de formele organisatie. Ik vertrouw erop dat wij gezamenlijk deze lijn kunnen voortzetten, in het belang van de vorming van het korps en vooral het belang van onze medewerkers.’

Provincie: