vrijdag, 18. januari 2013 - 17:46 Update: 03-07-2014 1:04

Ruimte voor wilde zwijnen en herten in Drenthe

Ruimte voor wilde zwijnen en herten in Drenthe

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap maken bezwaar tegen de aanwijzing van de provincie om de populatie edelherten, wilde zwijnen en damherten in Drenthe door afschieten strikt op nul te houden.

Op dit moment worden deze dieren afgeschoten zodra ze in Drenthe opduiken. De vestiging van groot wild in de grotere natuurgebieden kan juist een meerwaarde opleveren voor de natuur en de beleving van natuur, vinden de natuurorganisaties. [b]Sporen [/b] Individuele wilde zwijnen en herten trekken uit verschillende richtingen naar Drenthe. In de aaneengesloten bossen in het hart van Drenthe en in de Nationale Parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, stuiten boswachters geregeld op sporen van wilde zwijnen en herten. Soms wordt een zwijn op beeld vastgelegd. Naar schatting leven nu een tiental zwijnen in de provincie Drenthe. [b]Beperkte populatie [/b] De provincie vindt al jaren dat groot wild in geheel Drenthe ongewenst is met het oog op verkeersveiligheid, diergezondheid en mogelijke schade voor de landbouw. De drie natuurbeherende organisaties stellen dat Drenthe vanwege haar aaneengesloten natuurgebieden, uitstekend beperkte populaties van wilde zwijnen, edelherten en damherten kan herbergen. Overdracht van ziekten is afgelopen jaren in Nederland en omringende landen in zijn geheel niet aan de orde geweest. [b]Faunabeleidsplan [/b] Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap adviseren de provincie om spoedig met de omgeving in gesprek te gaan over eventuele gevolgen van een beperkte groei van de populatie. De resultaten van deze gesprekken moeten naar mening van de natuurorganisaties terugkomen in het provinciaal Faunabeleidsplan. Net als de bereidheid van de natuurorganisaties om mee te werken aan populatiebeheer bij eventuele schade. [b]Toeristische trekker [/b] Groot wild kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de Drentse natuur. De dieren kunnen daarnaast een meerwaarde hebben voor de recreatie in de provincie Drenthe. Toeristen willen graag wild zien. Kijk naar de wildrijke Veluwe: edelherten en zwijnen hebben een forse positieve invloedbop de regionale economie, door bureau Triple E berekend op ca. 100 miljoen euro gekoppelde omzet.
Provincie: