woensdag, 2. oktober 2013 - 8:31 Update: 03-07-2014 0:51

TU Delft coördineert bouw Nederlandse quantumcomputer

foto van quantumcomputer | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Onder leiding van de TU Delft gaat Nederland werken aan de bouw van een volgende generatie computer: de quantumcomputer.

Om dit te kunnen realiseren richten wetenschap, bedrijfsleven en de overheid samen het instituut ‘QuTech’ op. Dit maakt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 2 oktober 2013 bekend tijdens de innovatieconferentie 2013. 

'QuTech is een voorbeeldig resultaat van samenwerking op het gebied van innovatie. De beste onderzoekers werken samen met de meest innovatieve ondernemers en de overheid om een revolutionaire techniek door te ontwikkelen tot nieuwe producten,' aldus Kamp. 'Dit kan leiden tot nieuwe maatschappelijk relevante producten en diensten, zoals het voorspellen van de werking van medicijnen. En natuurlijk voor meer inkomsten en banen in Nederland.'

Computer met quantumbits voor enorme rekencapaciteit

De volgende generatie computer moet over 15 jaar realiteit kunnen zijn. Bij deze nieuwe computer wordt gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogenaamde quantumbits. Deze kleine deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Zo is een quantumcomputer in staat de werking van medicijnen per individu uit te rekenen. Ook wordt het makkelijker om de eigenschappen van bepaalde materialen en bodemlagen te berekenen en te voorspellen.

QuTech onderdeel innovatiecontract

De oprichting van QuTech is een van de onderdelen van het Innovatiecontract. De TUDelft draagt jaarlijks vijf miljoen euro bij, de Rijksoverheid samen met TNO jaarlijks ongeveer vier miljoen euro. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Microsoft) zullen een bijdrage leveren.

Autogordel voor zwangere vrouwen

Voorafgaand aan de innovatieconferentie werd dit Innovatiecontract gesloten tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven. De totale waarde bedraagt 4 miljard euro voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. De andere helft komt van de overheid. Andere voorbeelden uit het Innovatiecontract zijn het ontwikkelen van een autogordel voor zwangere vrouwen, het verbeteren van de werking van medicijnen tegen kanker en het efficiënter zuiveren van water met gebruik van minder chemicaliën.

Categorie: