woensdag, 9. oktober 2013 - 16:33 Update: 03-07-2014 0:51

Veel leugenaars blijken eerlijk over hun oneerlijkheid

Foto van schedel model arts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Veel mensen liegen niet; slechts een kleine minderheid liegt heel vaak. Daarnaast zijn veel leugenaars eerlijk en open over hoe vaak ze liegen.

Dit concluderen psychologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Human Communication Research'.

Onderzoekers Rony Halevy (UvA), Bruno Verschuere (UvA, Universiteit Gent en Universiteit Maastricht) en Shaul Shalvi (UvA, nu Ben-Gurion University, Israël) vroegen aan 527 studenten hoe vaak ze in de afgelopen 24 uur hadden gelogen. 

Net als eerdere studies vonden ze dat de deelnemers aan het onderzoek toegaven gemiddeld twee keer per dag te liegen. De onderzoekers stellen dat hieraan niet de conclusie mag worden verbonden dat iedereen liegt. 

Het gemiddelde geeft een vertekend beeld door individuele verschillen in liegen. In de studie gaf namelijk 41% van de deelnemers aan niet gelogen te hebben en bleek 5% van de deelnemers verantwoordelijk te zijn voor 40% van alle leugens. 

Eerlijk over liegen
Om te onderzoeken of de deelnemers eerlijk rapporteren over hoe vaak ze liegen, vond een aanvullende test plaats in het lab. Hierin moesten de deelnemers met een dobbelsteen gooien en ontvingen zij geld naar gelang het aantal ogen dat ze zeiden geworpen te hebben.
|
Omdat de onderzoekers niet konden zien hoeveel ogen werden gegooid, kregen deelnemers de kans vals te spelen door een hoger aantal te rapporteren. De deelnemers die hadden aangegeven vaker te liegen, verdienden meer geld in de dobbelsteentest. Dit wijst erop dat mensen die zeggen vaak te liegen, ook daadwerkelijk vaak liegen.