dinsdag, 29. oktober 2013 - 18:10 Update: 03-07-2014 0:49

Zeven op de tien internetters gebruiken websites van de overheid

Zeven op de tien internetters gebruiken websites van de overheid
Den Haag

In het voorjaar van 2013 telde Nederland 13 miljoen internetgebruikers van 12 jaar en ouder. Dit komt overeen met ruim 90 procent van deze bevolkingsgroep. Zeven op de tien internetters maakten - in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview - gebruik van websites van de overheid. Dit aandeel ligt drie procentpunten hoger dan in 2012.

Overheidswebsites worden vooral door hoger opgeleide internetters gebruikt: 86 procent van hen zocht er informatie, twee keer zo veel als lager opgeleiden. Het aandeel dat documenten downloadde en ingevuld verstuurde is bij hoger opgeleiden met 69 procent bijna drie keer zo groot als bij lager opgeleiden. Twee derde van de lager opgeleiden die de afgelopen twaalf maanden geen overheidsdocumenten verstuurden, gaf hiervoor als reden aan dat dit ook niet nodig was.

De overheid wordt vooral via het digitale portaal bezocht voor het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte. Bijna twee op de drie internetters die in de afgelopen twaalf maanden gebruik maakten van overheidswebsites noemt dit als een van de redenen. Een kleiner aandeel bezocht websites voor zaken die minder structureel voorkomen, zoals het aanvragen van uitkeringen of persoonlijke documenten (19 procent), of het doorgeven van adreswijzigingen (9 procent).