vrijdag, 14. februari 2014 - 9:59 Update: 03-07-2014 0:42

Artsen veel te terughoudend bij verzoek inzien eigen medisch dossier

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Dertig van de vijftig huisartsen werpen drempels op als patiënten hun medisch dossier opvragen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Acht patiënten is het zelfs helemaal niet gelukt hun dossier op te vragen.

Het recht op inzage in en een kopie van het medisch dossier is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Vijftien van de vijftig mysterypatiënten die aan het onderzoek meedoen, moeten eerst uitleggen waarom ze hun dossier eigenlijk willen hebben. Sommige artsen reageren ronduit achterdochtig, merken de patiënten. 'Als ik ergens ontevreden over was, moest ik maar gewoon open kaart spelen.' 

Om inzage in het dossier te krijgen, moeten zes patiënten eerst op een persoonlijk gesprek bij de huisarts komen. Eén arts wil het opgevraagde dossier eerst zelf doorlezen voordat hij een beslissing neemt over toestemming. De betreffende patiënt krijgt hierna te horen dat ze alleen het laatste stukje mag inzien. Vier artsen weigeren de patiënten een papieren kopie mee te geven. Ze mogen hun dossier alleen in de praktijk komen bekijken. Dit alles is niet zoals de WGBO de artsen opdraagt te handelen. Een patiënt moet bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid krijgen zijn medisch dossier thuis nog eens rustig na te lezen.

Ondanks hun duidelijke verzoek lukt het acht van de vijftig mysterypatiënten uiteindelijk niet hun medisch dossier te ontvangen. Ze willen de vertrouwensrelatie met hun arts niet in gevaar brengen. 'Ik wil de relatie met mijn huisarts niet onder druk laten komen.' Dat artsen drempels opwerpen bij het opvragen van een dossier vindt de Consumentenbond onacceptabel. Ze horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en graag een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier.

Categorie: