vrijdag, 31. oktober 2014 - 15:50

Flinke daling voortijdige schoolverlaters in Friesland Noord

Flinke daling voortijdige schoolverlaters in Friesland Noord
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Friesland Noord voor het schooljaar 2012-2013 bekendgemaakt. In dat jaar verlieten 388 jongeren voortijdig het onderwijs, in het schooljaar 2011-2012 lag dit aantal nog op 633 jongeren. Dit betekent een flinke verlaging van zo’n 39 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De regio Friesland Noord bestaat uit de gemeenten; Ameland, Het Bildt, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. De gemeente Leeuwarden is contactgemeente van deze regio.

Leeuwarder Wethouder Onderwijs Thea Koster is erg blij met deze cijfers: ‘Ons hoofddoel is zoveel mogelijk kinderen met een diploma van school te laten gaan. Deze cijfers laten een mooie vooruitgang zien. Dat is bijzonder goed nieuws’.

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie wordt gezien als zo’n diploma. Dit is namelijk een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben behaald.