donderdag, 9. januari 2014 - 19:31 Update: 03-07-2014 0:44

Kerken gaan weer met collectebus langs bij parochianen

Foto van collectezak in kerk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Ook de kerken in Nederland lijken last te hebben van de crisis.

Tijdens de aftrap van ‘Kerkbalans’, de jaarlijkse grote collecte onder de leden van 5 verschillende kerkgenootschappen, die vandaag van start is gegaan, werd duidelijk dat de Kerkbalans in 2012 met 246 miljoen euro 2,8 procent minder opbracht dan in 2011 toen er nog 253 miljoen euro binnenkwam. De geschatte inkomsten voor 2013 zijn met 238 miljoen euro ook weer 3,25% lager. Voor 2014 wordt er rekening gehouden met opnieuw een daling van ongeveer 4% en zal er dus rond de 228 miljoen worden opgehaald.

Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage.

Samenwerking
Kerkbalans is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de Rooms- Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De actie kende sinds het begin in 1974 jarenlang een stijgende lijn. De gezamenlijke aanpak en daarmee het efficiënt delen van de kosten voor de campagne, heeft goede resultaten opgeleverd.

Minder inkomsten
Deels worden de dalende inkomsten opgevangen doordat ook de uitgaven van de deelnemende kerken gemiddeld teruglopen. Dit compenseert elkaar echter niet helemaal en daarom doen de deelnemende kerken van actie Kerkbalans ook dit jaar weer een dringend beroep op hun kerkleden om gul te geven.

‘Uw gave draagt er onder meer aan bij dat het pastorale werk doorgang kan vinden, dat meer kerkgebouwen in stand kunnen worden gehouden en uiteindelijk dat de christelijke cultuur, normen en waarden hun plek houden in de Nederlandse maatschappij’, zegt predikante Leonie Bos tegen de kerkleden. Bos maakt namens de Protestantse Kerk in Nederland  deel uit van de commissie Actie Kerkbalans.

Geld bestemd voor eigen parochie
Het geld van Actie Kerkbalans komt niet in een gezamenlijke pot. Elke gever geeft voor zijn eigen kerkgenootschap. Het geld komt geheel ten goede aan de eigen gemeente of parochie, waar het gebruikt wordt voor betaling van het pastoraat, vorming en toerusting, missionair werk en onderhoud van het kerkgebouw.