woensdag, 19. februari 2014 - 14:58 Update: 03-07-2014 0:42

Kerncentrale Borssele blijft 20 jaar langer open

Foto van kerncentrale Borssele | FBF
Foto: fbf
Borssele

De Raad van State heeft beslist dat de kerncentrale in Borsselen open mag blijven tot 2033. Hiermee mag de minister van Economische Zaken de zogenoemde ontwerpbedrijfsduur van de kerncentrale Borssele verlengen van 40 naar 60 jaar

In 1973 is voor de kerncentrale een vergunning 'voor onbepaalde tijd' verleend. Omdat destijds rekening werd gehouden met een bedrijfsduur van 40 jaar, is die periode ook uitgangspunt geweest bij het veiligheidsrapport van de centrale. Aangezien dat rapport na 40 jaar afliep in 2013, heeft de minister vergunning aangepast en bepaald dat de kerncentrale aan een geactualiseerd veiligheidsrapport voor een ontwerpbedrijfsduur van 60 jaar moet voldoen.

 

Bezwaren
Volgens Greenpeace Nederland, een aantal andere organisaties en particulieren is niet aangetoond dat de kerncentrale de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren. Eén van de zorgen betreft de 'verbrossing' van het reactorvat van de kerncentrale. De veiligheidsmarges die daarvoor gelden, zijn onvoldoende, aldus de bezwaarmakers.

Oordeel Raad van State
De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Zo hebben de bezwaarmakers naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter niet aannemelijk gemaakt dat het onderzoek naar vermoeiing van 'veiligheidsrelevante componenten' binnen de centrale ondeugdelijk of onvolledig is. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat de veiligheidsmarges voor verbrossing van het reactorvat niet ruim genoeg zijn, aldus de Raad van State.

Convenant Kerncentrale Borssele
In 2006 heeft de regering met de eigenaar van de kerncentrale, de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, een convenant gesloten waarin is vastgelegd dat de kerncentrale tot 2033 in bedrijf zal blijven. Deze werkelijke bedrijfsduur is ook opgenomen in de Kernenergiewet.