woensdag, 10. september 2014 - 11:07 Update: 10-09-2014 18:06

Kritiek op VWS en NZa die veel te veel met elkaar verweven zijn

Kritiek op Schippers: VWS en NZa veel te veel met elkaar verweven
Den Haag

Minister Schippers heeft tijdens een debat met de Tweede Kamer verbeteringen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toegezegd.

Ze gaf toe dat een verkeerde cultuur is ontstaan in de controle op de gezondheidszorg.

De NZa is acht jaar geleden opgericht om onafhankelijk toezicht te houden op de marktwerking, maar voor een toezichthouder is de NZa niet onafhankelijk genoeg. De zorgcontroleur en het ministerie van Volksgezondheid zijn te veel met elkaar verweven.

Tijdens het debat dinsdagavond  in de Tweede Kamer zei de bewindsvrouw hierover: 'De relatie tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is 'historisch verklaarbaar', maar 'te intens' geworden.' En: 'De NZa is onafhankelijk en staat op afstand van het ministerie en dat is ook nodig. Maar alles overwegende vind ik dat het beter kan.' Schippers gaf hiermee een reactie op het rapport van de commissie Borstlap. In dat rapport wordt de relatie tussen het ministerie en de zorgautoriteit stevig bekritiseerd. Volgens Schippers zijn er uit het rapport voor beide partijen lessen te trekken.

En dat is nodig ook. Zo bleek uit het rapport van de commissie Borstlap dat patiëntendossiers voor iedereen toegankelijk zijn, dat het personeelsbeleid slecht is en last but not least dat de NZa veel te veel onder invloed staat van Schippers ministerie. En dat was nou juist niet de bedoeling.

Het onderzoek van de commissie Borstlap werd ingesteld nadat een interne klokkenluider bij de NZa zelfmoord pleegde. Deze klokkenluider, senior beleidsmedewerker Arthur Gottlieb, kwam afgelopen mei met een vuistdik bezwaarschrift naar buiten, waardoor de misstanden bij de NVa aan het licht kwamen.

Volgend op dit bezwaarschrift kwamen meer onthullingen naar buiten zoals de, toch nog, aanwezige verwevenheid van het ministerie van VWS met de NZa. De zorgautoriteit voelde zich onder druk gezet door het ministerie om 100 miljoen euro toe te kennen aan het Erasmus Medisch Centrum. Een zelfde soort affaire was er bij het Rotterdamse Oogziekenhuis. 

Schippers heeft beloofd dat ze binnenkort met plannen komt voor een duidelijker taakverdeling tussen het ministerie en de zorgautoriteit NZa. Ook moeten er volgens haar strengere declaratieregels en striktere richtlijnen voor deelname aan congressen komen.

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn tevreden met de toezeggingen van de minister. De oppositie had graag gezien dat de minister tot op de bodem had laten uitzoeken wat er de afgelopen jaren allemaal was misgegaan bij de NZa.

 

Provincie:
Tag(s):