woensdag, 12. februari 2014 - 13:45 Update: 03-07-2014 0:42

LHV naar rechter vanwege ACM-boete

Foto van stethoscopen arts | Archief EHF
Foto: EHF
Utrecht

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is het volstrekt oneens met het grotendeels in stand houden van de boete van 5,9 miljoen euro die de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) heeft opgelegd.

'De boete is door de ACM in verband met een vermeende overtreding van de mededingingswet opgelegd. De boete bedraagt nu 5,9 miljoen euro; oorspronkelijk was hij 7,7 miljoen euro.', meldt de LHV woensdag.

Langslepende geschiedenis
In april 2010 deed de ACM een inval op het LHV-kantoor, omdat zij vermoedde dat de huisartsenvereniging de mededingingswet heeft overtreden. Na anderhalf jaar onderzoek was de conclusie van de ACM dat de LHV de wet zou hebben overtreden door huisartsen aan te zetten toetreding van nieuwe huisartsen te belemmeren. Daarvoor legde de ACM in december 2011 een boete op van 7,7 miljoen euro, plus een persoonlijke boete voor twee LHV-functionarissen.

De LHV is hier zeer verontwaardigd over en bestrijdt de beschuldiging van de ACM. Het is glashelder: wij belemmeren de vrije vestiging van huisartsen op geen enkele wijze. De LHV vindt het van groot belang dat patiënten altijd zelf hun huisarts kunnen kiezen. Daarnaast werpt de LHV geen enkele belemmering op voor nieuwe huisartsen om zich ergens te vestigen. De ACM trekt dus een volstrekt verkeerde conclusie. Daarom heeft de vereniging bij de ACM bezwaar aangetekend tegen het besluit van december 2011. Bezwaar houdt in dat de ACM zelf voor een tweede keer een afweging maakt en met een nieuw besluit komt.

ACM negeert adviescommissie
In januari 2013 is de zaak, zoals wettelijk verplicht bij een bezwaar tegen een ACM-besluit, onderzocht door een onafhankelijke, externe adviescommissie. In maart 2013 heeft deze commissie een klip-en-klaar oordeel geveld: de LHV heeft de mededingingswet niet overtreden. Zij adviseerde de ACM om de boete ongedaan te maken. De LHV is vanzelfsprekend verheugd dat de adviescommissie de LHV volledig vrijpleit.

De ACM heeft echter, na 11 maanden interne beraadslaging, besloten het advies van de onafhankelijke experts naast zich neer te leggen en te volharden in haar oorspronkelijke besluit. De ACM heeft daarbij wel besloten het boetebedrag te verlagen van 7,7 miljoen naar 5,9 miljoen euro en de persoonlijke boete voor de twee functionarissen te schrappen.

Rechtszaak
De LHV vindt het onbegrijpelijk dat de ACM het kraakheldere advies van de adviescommissie negeert en volhardt in haar besluit. Daarom gaat de vereniging in beroep bij de rechtbank. De LHV blijft bij haar standpunt: het oordeel van de ACM is niet correct, de LHV heeft de vrije vestiging van huisartsen volstrekt niet belemmerd. 'Wij vinden het juist zeer belangrijk dat patiënten en huisartsen keuzevrijheid hebben en hebben niets gedaan om dat tegen te werken. Het feit dat de adviescommissie die de ACM heeft ingeschakeld de LHV volledig vrijpleit, biedt veel vertrouwen in een goede afloop bij de rechter', aldus de LHV.