vrijdag, 24. januari 2014 - 19:53 Update: 03-07-2014 0:43

Nierstichting achter zoutakkoord, maar mist sancties en goede monitoring

Nierstichting achter zoutakkoord, maar mist sancties en goede monitoring
Foto: archief
Nierstichting achter zoutakkoord, maar mist sancties en goede monitoring
Foto: archief

De Nierstichting onderschrijft de doelstelling om zoutgebruik te verlagen, zoals minister Schippers van VWS met de levensmiddelenbranche is overeengekomen.

Maar de stichting mist concreetheid over aanpak, tijdpad en eventuele sancties. Minister Schippers sloot deze week een akkoord met de brancheorganisaties van supermarkten (CBL), producenten (FNLI), horeca (KHN) en cateraars (Veneca) om het zoutgehalte in producten te verlagen. De overeengekomen gezamenlijke ambitie is uiterlijk in 2020 het zoutgehalte in het productaanbod te verminderen, zodat het voor de consument mogelijk wordt om maximaal 6 gram zout per dag te consumeren. De Nierstichting pleit al jaren voor de norm van 6 gram zout per dag en is positief dat de brancheorganisaties zich daar – in elk geval op papier – aan committeren. “Dat de minister van VWS hierin nu het voortouw neemt, is een stap in de goede richting.” Zo reageert Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Daarmee gaat zij gelukkig verder dan de oproep tot zelfregulering die niet succesvol blijkt.” Toch houdt de Nierstichting grote zorgen over de effectiviteit van het akkoord. Concrete stappen, gekoppeld aan een tijdpad, zijn niet opgenomen in het akkoord, dat bovendien door het ontbreken van sancties en onafhankelijke monitoring nog steeds veel te vrijblijvend is. Maandag 27 januari spreekt de minister van VWS met de Vaste Kamercommissie VWS over het preventiebeleid, waarbij ook dit akkoord op de agenda staat. Tom Oostrom: “We hopen dat de Kamerleden bij de minister zullen aandringen op meer concreetheid en minder vrijblijvendheid.”

Categorie: