vrijdag, 14. februari 2014 - 17:41 Update: 03-07-2014 0:42

NZa verscherpt toezicht in 2014 op heldere informatie over zorgkosten

Foto van ziekenhuis opname | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Consumenten willen duidelijke informatie over de kosten van de zorg. De NZa scherpt daarom in 2014 het toezicht op informatie over zorgkosten aan.

Vooral vooraf, wanneer zij nog een keuze hebben. Maar ook als de zorg voor hen volledig vergoed wordt is er behoefte aan goede informatie, bijvoorbeeld door heldere kostenoverzichten achteraf. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie in de curatieve zorg. 

Minstens driekwart van de consumenten heeft behoefte aan informatie over de financiële kant van de zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven, en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod.

Opvallend is dat uit het onderzoek onder consumenten blijkt dat zij informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig naar zoeken. Als zij wél informatie opvragen dan doen zij dat meestal bij hun zorgverzekeraar. Consumenten geven aan dat zij nog niet vaak informatie zoeken omdat zij erop vertrouwen 'dat het wel goed zit'. Dit vertrouwen in informatie is heel belangrijk en mag niet beschaamd worden, vindt de NZa. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waar de NZa toezicht op houdt.

De zorgautoriteit besteedt in 2014 extra aandacht aan de informatie over de financiële aspecten van zorg:

Heldere informatie over verzekerd pakket, het eigen risico en eigen bijdragen
Jaarlijks controleert de NZa of de informatie van zorgverzekeraars aan consumenten aan de regels voldoet. In 2013 voldeden websites van zorgverzekeraars aan de regels, op wat kleine onderdelen na die inmiddels zijn aangepast. Ook komende overstapperiode toetst de NZa de informatie van zorgverzekeraars op hun website. De focus zal daarbij liggen op informatieverstrekking over het gecontracteerde zorgaanbod, het eigen risico en de eigen bijdragen. De NZa merkt hierbij op dat de informatie in sommige gevallen nog beter kan door het gebruik van begrijpelijke taal, goed toegankelijk voor iedereen. Zorgverzekeraars kunnen daarvoor samenwerking zoeken met consumentenorganisaties en patiëntenverenigingen.

Inzichtelijke passantentarieven van ziekenhuizen
Consumenten hebben het meeste behoefte aan inzicht in de kosten van medisch specialistische zorg. De NZa verplicht verzekeraars om duidelijk op hun website te vermelden met welke zorgaanbieders zij een contract hebben. Op hun beurt moeten aanbieders van medisch specialistische zorg voorafgaand aan de behandeling duidelijk aangeven of er een contract is met de zorgverzekeraar of niet. Ook moeten ziekenhuizen op hun website de tarieven publiceren die zij rekenen bij niet-gecontracteerde zorg. De NZa controleert in 2014 of deze zogenoemde passantentarieven op de websites staan.

Heldere kostenoverzichten van ziekenhuizen en GGZ aanbieders
Patiënten willen de rekening zien van de zorg die zij hebben gehad. In 2014 moeten zorgaanbieders in begrijpelijke taal meer informatie op de zorgnota's zetten en verzekeraars moeten die informatie doorgeven aan de verzekerden. Dit is ook belangrijk om beter te kunnen controleren of de zorgnota's correct zijn.

Vergelijkingssites van zorgverzekeringen
Verzekerden vinden dat de informatie over de financiële aspecten van de zorg nog moeilijk te vergelijken is. De NZa is in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) of en op welke wijze de vergelijkingssites voor zorgverzekeringen verbeterd kunnen worden.