donderdag, 19. juni 2014 - 21:31 Update: 03-07-2014 0:34

Plannen superprovincie definitief stopgezet

foto van samenvoeging provincie Utrecht | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De plannen voor de superprovincie zijn definitief van de baan. Dit heeft minister Plasterk vrijdag na de ministerraad gezegd.

Het overleg tussen coalitie en oppositie over de superprovincie liep donderdag op niets uit. Na overleg op het Torentje met VVD en PvdA onder leiding van Marc Rutte concludeerden GroenLInks en D66 dat het weinig zin had om verder te onderhandelen over de superprovincie die zou moeten bestaan uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In het regeerakkoord hadden de VVD en de PvdA afgesproken dat de provincies vervangen zouden worden door vijf landsdelen, waarvan de zogenoemde Noordvleugel de eerste zou zijn.

Om een meerderheid in de Senaat te halen, was steun nodig van D66 en GroenLinks. De partijen ChristenUnie en SGP wilden deze plannen niet steunen. D66 en GroenLinks stelden in ruil voor hun steun wel aanvullende eisen. Zo wilde GroenLinks 400 miljoen euro extra voor milieu en had D66 eisen voor wat betreft de politieke bestuurbaarheid van de provincie.

PvdA-leider Diederik Samsom laat weten dat de aanvullende eisen een breekpunt bleken en dat de verschillen 'te groot' en 'niet overbrugbaar' waren. Het kabinet moet nu bepalen op welke manier het verder wil met het plan, maar er is nu geen draagvlak voor, aldus Samsom.