donderdag, 6. november 2014 - 21:56 Update: 06-11-2014 22:55

Reorganisatie politie onder de loep; minister Opstelten kondigt maatregelen aan

Reorganisatie politie onder de loep
Foto: Archief EHF
Utrecht

De reorganisatie van de politie is een zeer omvangrijke en ingewikkelde operatie. De aansturing hiervan en de samenhang tussen de (nieuwe) organisatieonderdelen kan beter. Het korps moet zo snel mogelijk in staat worden gesteld om hier werk van te maken. Bovendien moet goed bekeken worden of er tussentijds niet teveel extra prioriteiten aan de politie zijn toebedeeld.

Dit is de conclusie van enkele rapporten die minister Opstelten donderdag 6 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij kondigt in zijn brief enkele maatregelen aan op het terrein van de aansturing van de reorganisatie. Ook stelt de bewindsman dat er keuzes gemaakt moeten worden in de vervolgstappen die de politie gaat zetten. Dat betekent dat er op onderdelen getemporiseerd zal worden. Welke onderdelen dat zijn, is nog niet bekend.

Enorme klus
De korpsleiding onderschrijft de conclusie van de minister dat een reorganisatie met deze omvang een zeer ingewikkelde opdracht is. Korpschef Gerard Bouman: ‘De planning ervoor hebben we in 2012 gemaakt. Inmiddels hebben we twee jaar ervaring opgedaan met een operatie die z’n weerga niet kent. Tussentijds is duidelijk geworden dat er in de oude korpsen nog moeilijke dossiers lagen die dringend vroegen om een eenduidige aanpak, zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuim en ptss. Ook hebben we de kroning, de NSS en MH17 achter ons liggen en vraagt het jihadisme op dit moment veel capaciteit. De personele reorganisatie is een enorme klus die – naast de dagelijkse operatie - zorgvuldig gedaan moet worden. Als de onderzoeksrapporten concluderen dat er veel op het bordje van de politie ligt, dan kan ik dat alleen maar onderschrijven’.

Optelsom van problematiek
De onderzoeksrapporten bevestigen wat de korpsleiding en de politiechefs al hadden vastgesteld. Bouman: ‘In feite hebben de onderzoekers geschreven wat wij ze hebben verteld. We hebben zelf ook geconcludeerd dat nog niet alles even goed liep. We waren al bezig om de sturing op de bedrijfsvoering en de integraliteit van ons werk te verbeteren. Ik schrik dus ook niet van deze conclusies’.

Volgens de korpschef heeft de komst van één korps het zicht op sommige dossiers verbeterd. ‘Neem het rapport over het ziekteverzuim. Dat is de optelsom van de problematiek in 26 korpsen. Voor de komst van de nationale politie was het vrijwel onmogelijk om een totaaloverzicht te krijgen van de problemen op dit gebied. Laat staan om maatregelen te nemen. Nu hebben we inzicht en kunnen we er werk van maken. Natuurlijk is het even slikken als je het totaalbeeld ziet, maar nu kunnen we er wel gericht wat aan gaan doen’.

Bouman is blij dat ook de onderzoekscommissies erop wijzen dat de operationele prestaties op peil blijven, ondanks de zwaarte van de reorganisatie. ‘Dat is een groot compliment aan al die collega’s die blijven doorbuffelen’.

Provincie:
Blik op 112: