vrijdag, 4. april 2014 - 20:12 Update: 03-07-2014 0:38

Statiegeld mag niet worden afgeschaft

Foto van plastic frisdrankfles met statiegeld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Apeldoorn

In de Raamovereenkomst Verpakkingen is vastgelegd dat het statiegeld op grote PET-flessen alleen mag worden afgeschaft per 1 januari 2015, indien er door het verpakkende bedrijfsleven aan een reeks prestatiegaranties is voldaan.

Voor het uitkomen van de officiële rapportage blijkt echter al dat het bedrijfsleven niet in deze opdracht is geslaagd. Van de voorgenomen afschaffing van statiegeld kan daarom geen sprake zijn. Op verzoek van Nederlandse milieubewegingen, verenigd in het Recycling Netwerk en Tomra Systems B.V, leverancier van de inname-apparatuur, heeft ‘afvaladvocaat’ mr. R. (Rogier) Hörchner de Raamovereenkomst onder de loep genomen. Zijn conclusies worden onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de milieuwoordvoerders binnen de Tweede Kamer en de Nederlandse gemeenten. “Voormalig staatssecretaris Joop Atsma heeft in 2012 ingezet op de afschaffing van statiegeld, als beloning voor de recycle-inspanningen van het bedrijfsleven. Al vanaf de jaren ’90 halen zij de doelstellingen echter niet en ook nu hebben zij niet voldaan aan de prestatiegaranties. Er is dus geen enkele juridische grond om te komen tot de besproken afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen”, aldus mr. Hörchner.
Provincie: