dinsdag, 11. maart 2014 - 18:37 Update: 03-07-2014 0:40

Vrijdag mogelijk grote acties bij Tata Steel

foto van tata steel | fbf
Foto: fbf
foto
Foto: fbf archief
IJmuiden

In totaal hebben 1466 werknemers van Tata Steel in IJmuiden vandaag unaniem ingestemd met staken voor koopkracht en werkzekerheid. Dinsdag was het de laatste kans van de directie van Tata Steel om in te gaan op de eisen van de werknemers. Het ultimatum loopt af op vrijdag 14 maart om 6.00 uur ’s morgens.

Aad in ’t Veld, bestuurder FNV Bondgenoten: “Als Tata Steel dan niet is ingegaan op onze eisen, dan gaan wij stakingen en acties organiseren. De mensen hier staan klaar om te strijden voor waardering na jaren van reorganisaties en een gematigde loonontwikkeling. We gaan uit van een langdurige stakingsperiode. Half februari maakte Tata Steel bekend dat in de laatste negen maanden van 2013 ruim 260 miljoen winst is gemaakt. Daar hebben de mensen keihard voor gewerkt. De werknemers willen dat nu ook terugzien in een fatsoenlijke loonsverhoging van drie procent en geen verder verlies van banen.”

Ook de voorgestelde verslechteringen, zoals het afnemen van vakantiedagen van een groep werknemers, het beperken van overwerk- en feestdag toeslagen en het afpakken van de zeggenschap van de werknemers over Adv-dagen, moeten van tafel. De werknemers pikken dit niet langer. Zoals een Tata Steel FNV kaderlid tijdens de bijeenkomst aangaf: “Wij zijn betrokken medewerkers, geen kostenpost!”

Niels Mans, opzichter bouw civiel bij Tata Steel: “Veel mensen hier hebben een wat lager inkomen, en dat is echt geen vetpot. Die mensen hebben gewoon meer koopkracht nodig, na jaren van bezuinigingen en een matige loonontwikkeling. Nu trekt de markt weer aan, daarom is 3 procent erbij een reëele eis.”

De directie van Tata Steel wil het werkgelegenheidspact (geen gedwongen ontslagen tot 1 oktober 2016) ter discussie stellen. In ’t Veld: “De werknemers willen gewoon zekerheid houden over hun banen, onzekerheden zoals het opbreken van het werkgelegenheidspact staan hier haaks op.” Eerder liepen de cao-onderhandelingen vast omdat Tata Steel stug vast blijft houden aan verslechteringen. Bij Tata Steel werken ongeveer 9.000 mensen.