woensdag, 8. oktober 2014 - 17:01 Update: 08-10-2014 20:11

Windmolenpark Wageningen definitief van de baan

RWS haalt streep door windmolenpark Wageningen
Foto: Archief EHF
Wageningen

Er komen definitief geen windmolens in het uiterwaardengebied bij het Havenkanaal in Wageningen. Dit meldt de gemeente woensdag.

'Afgelopen maandag hebben wethouder Lara de Brito en Joke Cuperus, Hoofd-Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland overlegd over windmolens in de omgeving Havenkanaal/uiterwaarden. In dit gesprek werd duidelijk dat Rijkswaterstaat geen medewerking kan verlenen aan het initiatief van Stichting Windenergie Wageningen, Staatsbosbeheer en de gemeente', aldus de gemeente.

Rijkswaterstaat geeft aan dat zij als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid niet kunnen meewerken aan het initiatief. Dit besluit is vandaag ook per brief bevestigd. Alle wegen die eerder samen met de ambtenaren van Rijkswaterstaat zijn verkend om toch te kunnen voldoen aan de Beleidsregels grote rivieren blijken niet begaanbaar.

De windmolens in de omgeving Havenkanaal / uiterwaarden zijn zonder vergunning van Rijkswaterstaat niet realiseerbaar. Dit betekent dat er nu niet meer gesproken kan worden van een haalbaar initiatief. Dit leidt tot de consequentie dat het college de raad niet zal voorstellen om een referendum over windmolens op deze locatie te laten plaatsvinden.

Namens het college van B&W geeft wethouder Lara de Brito aan dat zij graag de inwoners van Wageningen de gelegenheid had geboden om zich via het referendum uit te spreken over deze windmolenlocatie: “Zo hebben we het ook in het coalitieakkoord afgesproken. Erg jammer dat we het nu niet meer kunnen voorleggen aan de bevolking.”

Provincie: