donderdag, 20. februari 2014 - 16:14 Update: 03-07-2014 0:41

Woning en bedrijfspand doorzocht op verdenking PGB-fraude

Foto van recherche van politie tijdens onderzoek | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB) op woensdag 19 februari een woning en een bedrijfspand in de provincies Groningen en Drenthe doorzocht. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag.

'Er is beslag gelegd op de administratie, twee auto’s, sieraden, contant geld en andere waardevolle spullen. Het onderzoek van de directie Opsporing van de Inspectie SWZ staat onder leiding van het Functioneel Parket', aldus SZW.

De Inspectie is onlangs een onderzoek begonnen mede naar aanleiding van een melding van zorgverzekeraar Menzis. Het vermoeden bestaat dat de verkregen PGB-gelden niet of slechts gedeeltelijk werden aangewend voor de zorg aan cliënten. De verdenking is valsheid in geschrift en witwassen.

Speciaal PGB-fraude team
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om PGB fraude aan te pakken. Het team is operationeel sinds 1 januari 2013 bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze kan inkopen. Een zorgbehoevende vraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om indicatie voor zorg. Vervolgens kan dan door het zorgkantoor zorg in natura of een PGB worden verstrekt.

Met een PGB koopt een zorgbehoevende zelfstandig de noodzakelijke zorg in. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Fraude met PGB ondermijnt de verzorgingsstaat.