woensdag, 20. mei 2015 - 14:26 Update: 20-05-2015 14:29

Dijsselbloem:Financieel jaarverslag 2014 ‘moeilijk’ maar ‘beter’

Dijsselbloem:Financieel jaarverslag 2014 ‘moeilijk’ maar ‘beter’
Foto: Min. van Financiën
Den Haag

De Nederlandse economie groeide, na jaren van krimp, in 2014 met 0,8%. Het begrotingstekort en de staatsschuld vielen beter uit dan verwacht. Dit kwam door de gunstigere economische omstandigheden en de noodzakelijke structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel, de woningmarkt en in de zorg.

Dat blijkt woensdag uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2014 (FJR), waarin het kabinet rapporteert over de economische, budgettaire en politieke ontwikkelingen in 2014, het eerste jaar waarvoor het kabinet Rutte-Asscher de begroting heeft opgesteld.

Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de resultaten ruim de destijds sombere verwachtingen voor het jaar 2014 overtreffen. ‘Maar 2014 was een jaar dat voor veel Nederlanders nog moeilijk was. Nog te veel mensen verloren hun baan en er kwamen nog te veel ondernemers in de knel’. 

Volgens Dijsselbloem was het ook een jaar waarin met steun van verscheidene politieke partijen stevige maar noodzakelijke maatregelen in wetgeving werden omgezet. ‘Op die manier zijn achterstanden uit het verleden weggewerkt en is een fundament gelegd voor verder duurzaam economisch herstel’, aldus de minister.

Categorie:
Provincie: