zaterdag, 27. juni 2015 - 12:00 Update: 27-06-2015 13:49

Onderwijsbond: 'Alleen nog onbevoegde docenten aannemen als het echt niet anders kan'

Beter onderwijs met bevoegde leraren
Foto: Archief EHF
Utrecht

RTL Nieuws moest een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur, maar toonde met de cijfers over de onbevoegdheid aan wat we in feite als wisten: onderwijs wordt beter van bevoegde docenten.

De redactie constateert dat instellingen waar meer dan 80% van de lessen door bevoegde docenten wordt verzorgd dat terugzien in hogere cijfers bij hun leerlingen en minder onvoldoendes. Dit schrijft de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de site.

Ook komen scholen waar men bevoegdheid serieus neemt minder vaak tegen in de lijstjes 'zwak' en 'zeer zwak' van de Onderwijsinspectie. Voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond is niet verrast. 'Dit soort resultaten ligt natuurlijk voor de hand. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat we als samenleving van onze schoolbesturen gaan eisen dat ze alleen nog maar bevoegde collega's aannemen, tenzij er echt geen andere mogelijkheid is.'

Het bestaan van tekortvakken maakt het noodzakelijk dat schoolbesturen de optie houden onbevoegde leraren voor de klas te zetten. 'Je hebt voor sommige vakken te weinig leraren. Dan is het fijn dat er mensen zijn die het vak wel willen geven en tegelijkertijd hun opleiding volgen. Wiskundeles krijgen van iemand die nog niet bevoegd is, is natuurlijk beter dan helemaal geen wiskundeles krijgen,' beaamt Dresscher.

'Alleen: de AOb is alleen met die optie akkoord gegaan onder de voorwaarde dat deze onbevoegde collega's de ruimte krijgen naar de lerarenopleiding te gaan en binnen twee jaar hun diploma halen. Halen ze dat diploma, dan is dat tevens aanleiding voor een vast contract. Want laat één ding duidelijk zijn: we hebben het over een zwaar traject. De collega's die het met succes doorlopen verdienen onze waardering en zijn een vaste aanstelling meer dan waard,' aldus Dresscher.

Provincie: