donderdag, 27. augustus 2015 - 9:04 Update: 27-08-2015 9:07

Nederland en Sint Maarten gaan toch samenwerken

Nederland en Sint Maarten gaan toch samenwerken
Foto: Archief FBF
Den Haag

Nederland wil toch samenwerken met de lokale autoriteiten op Sint Maarten om de corruptie op dat eiland te bestrijden. Dit hebben minister Richardson van Justitie van Sint Maarten en zijn Nederlandse collega's - minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie - besproken.

Het Justitieel Vierpartijenoverleg (periodiek overleg tussen ministers van Justitie van Sint Maarten, Nederland, Curaçao en Aruba) heeft eerder dit jaar al geoordeeld dat de rechtshandhaving moet worden versterkt. De bewindspersonen benadrukken dat versterking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en een voortvarende aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit en corruptie in het belang is van de bevolking van Sint Maarten en van het Koninkrijk.

Het Protocol inrichting integriteitskamer en versterking rechtshandhaving, zoals op 24 mei 2015 tussen Sint Maarten en Nederland is overeengekomen, blijft van kracht. Er wordt een onafhankelijke integriteitskamer in Sint Maarten ingericht. Ter invulling van het Protocol worden nadere afspraken gemaakt over de aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit, witwassen, drugshandel, overvallen, mensenhandel en smokkel.

Provincie: