woensdag, 4. november 2015 - 17:23 Update: 04-11-2015 21:55

'Rijdende rechter' voor aardbevingsgebied

Rijdende rechter voor geschillen over schade in aardbevingsgebied
Foto: Archief EHF
Loppersum

Woensdag heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders het concept meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” gepresenteerd.

Veiligheid voorop en inwoners centraal, werken aan een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen Veiligheid voorop. Versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen zoals een arbiter bij geschillen over schade en een steunpunt voor bewoners. En samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken. Dit zijn de elementen die in het concept meerjarenprogramma zijn opgenomen.

In 2016 worden 1.650 corporatiewoningen versterkt en wordt in samenspraak met inwoners en gemeenten in 2016 gestart met het voorbereiden van versterken van woningen in Loppersum, ’t Zandt, ten Post, Overschild en Appingedam. 

Later dat jaar volgen Middelstum, Stedum, Uithuizen of Uithuizermeeden, Ten Boer en (een deel van) Slochteren. In het concept programma staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). 

In combinatie daarmee wordt ingezet op het duurzamer maken van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de regionale economie in het aardbevingsgebied. Nationaal Coördinator Hans Alders: “De gevolgen van de aardbevingen door gaswinning hebben grote impact op het persoonlijk leven van veel Groningers. Inwoners voelen zich onveilig in hun eigen huis, hun thuis. We staan voor een grootscheepse opgave waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. We beginnen met versterken van woningen en gebouwen in de gebieden waar de risico’s het grootst zijn. Dat doen we samen met inwoners en gemeenten.“

Geschillenregeling: onafhankelijk arbiter

Er komt een laagdrempelige en voor de schademelder kosteloze geschillenregeling. Dit betekent dat een eigenaar, nadat de schademelding is beoordeeld door een eerste expert en er een contraexpertise is uitgevoerd, een onafhankelijk arbiter (“scheidsrechter”) kan inroepen om een uitspraak te doen als hij niet tevreden is over het aanbod van Centrum Veilig Wonen​ (CVW). 

Rijdende rechter

De arbiter komt dan als een ‘rijdende rechter’ langs bij de schademelder en doet uitspraak. Deze is bindend voor de NAM en voorkomt dat er schademeldingen zijn die niet worden afgehandeld. De bewoner houdt altijd het recht om de gang naar de rechter te maken.

Lees alles over:
Provincie: