vrijdag, 9. januari 2015 - 23:23

FNV: kledingindustrie Bangladesh nog steeds mis

Amsterdam

FNV-voorzitter Ton Heerts: “Het is nog steeds helemaal mis met de kledingindustrie in Bangladesh. De race to the bottom, naar de laagste prijs per T-shirt, wordt nog steeds nagejaagd. Bij de totstandkoming van het kledingconvenant moeten we nog meer druk uit oefenen op bedrijven als Zeeman en Wibra om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Heerts zegt dit na het zien van het tweede deel van ‘Slag om de Klerewereld’ over de kledingindustrie, van Teun van der Keuken en Ronald Duong. Deze drieluik toont aan dat inkopers onderhandelen op het scherpst van de snede over de laagste inkoopprijs, waardoor de kledingarbeiders de rekening betalen: zij stikken in lange werkdagen en voor hongerlonen onze kleding in elkaar. “Inkopers moeten meer en meer onder druk komen te staan om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en niet meer naar de laagste prijs te jagen.”, aldus Heerts.

Ook blijkt uit de documentaire dat de uitvoering van het Veiligheidsakkoord beter kan. Heerts: “Dat meer dan 180 bedrijven hebben getekend sinds de instorting van Rana Plaza en de inspecties die hieruit zijn voortgevloeid zijn een stap in de goede richting. Tijdens mijn bezoek vorig jaar aan Bangladesh heb ik wel met eigen ogen gezien dat er nog veel stappen bij moeten voor het echt veilig wordt voor de werkenden daar. De uitvoering moet scherper.”

Nog steeds is er niet voldoende vakbondsvrijheid in Bangladesh om een sterke onafhankelijke vakbeweging te laten ontstaan. Sterke vakbonden zijn onmisbaar om initiatieven zoals het Veiligheidsakkoord echt goed tot uitvoering te brengen en ten goede te laten komen aan werknemers. Heerts: “Inkopers zouden hun toeleveranciers moeten wijzen op het bestaan van internationale afspraken over vakbondsrechten en vrijheid van organisatie.”

FNV Mondiaal ondersteunt al meer dan 15 jaar vakbonden in de kledingindustrie in Bangladesh in haar strijd tegen kinderarbeid, voor betere arbeidsomstandigheden en voor sterke onafhankelijke vakbonden. Inmiddels zijn in het laatste jaar al meer dan 100 vakbonden geregistreerd, die ondanks veel tegenwerking door werkgevers opkomen voor de belangen van hun leden. Om meer inzicht te krijgen in de textielketen is een onderzoek gestart naar toeleveranciers en onderaannemers in de kledingindustrie.