maandag, 16. maart 2015 - 10:22 Update: 16-03-2015 14:11

'Leden Eerste Kamer kampen met belangenverstrengeling'

Den Haag

Omdat leden van de Eerste Kamer vaak moeten stemmen over wetsvoorstellen waar ze, vanwege hun bijbaan, zelf bij betrokken zijn, ligt het gevaar van belangenverstrengeling op de loer.

Dit concludeert de Volkskrant maandag, na onderzoek van de afgelopen 275 stemmingen. Opmerkelijk daarbij is dat de Eerste Kamerleden een internationale aanbeveling voor extra openheid over familiebelangen terzijde hebben gelegd. De Group of States against Corruption adviseerde de Eerste Kamer onder meer verplichte openbaarmaking van de echtgenoten en andere 'afhankelijke familieleden'.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdbaan. Veel senatoren hebben daarom een bijbaan of hoofdfunctie naast hun politieke bezigheden. Als gevolg daarvan stemden de 75 leden van de Senaat in deze zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel waar ze vanwege hun nevenfunctie zelf belang bij hadden. 

VVD-senator Frank de Grave stemde het meest met een 'dubbele pet'. Hij stemde 53 keer mee over thema's waarbij hij ook betrokken was vanwege een bijbaan. Senatoren hebben vaak een (bij)baan bij brancheverenigingen of (neven)functies in de zorg en het onderwijs. Als er open en transparant mee wordt omgegaan moet dat volgens hen ook kunnen.