maandag, 23. februari 2015 - 15:57 Update: 23-02-2015 16:01

Nieuwe wetgeving raadsman bij politieverhoor naar Tweede Kamer

Nieuwe wetgeving raadsman bij politieverhoor naar Tweede Kamer
Den Haag

Bij de Tweede Kamer zijn de twee wetsvoorstellen ingediend van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie die ervoor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor, zijn bij de Tweede Kamer ingediend. Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

De raadsman mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen. Overigens heeft een aangehouden verdachte nu al het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een raadsman te raadplegen. Dit recht wordt uitgebreid met een recht om ook tijdens dat verhoor door een raadsman te worden bijgestaan.

Het kabinet had in 2011 al een wetsvoorstel over de raadsman en politieverhoor in procedure gebracht. Dat is nu gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Aanleiding hiervoor is de inmiddels tot stand gekomen Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman, die moet worden omgezet naar Nederlands recht.