dinsdag, 28. april 2015 - 22:49 Update: 28-04-2015 22:53

Overleg over arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel loopt vast

ambtenaar
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het overleg tussen de vakbonden en minister Blok over de cao voor rijksambtenaren is op niets uitgelopen.

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF willen graag goede afspraken maken over koopkracht en werkzekerheid, maar na enkele onderhandelingsronden werd duidelijk dat minister Blok op geen enkele manier zijn medewerkers tegemoet wil komen.

Medewerkers van het Rijk doen belangrijk werk. Zij zorgen onder andere voor goede wegen, veilige gevangenissen of de opsporing van belastingfraude. Om dit werk goed te kunnen blijven doen, is het voor overheidspersoneel van belang dat zij kunnen rekenen op goede cao-afspraken over koopkracht, werkzekerheid en het terugdringen van te hoge werkdruk.

De cao Rijk is echter al bijna 1600 dagen verlopen. In al die tijd heeft het overheidspersoneel geen loonsverhoging gehad waardoor zij flink achterlopen ten opzichte van personeel in andere sectoren. De werkgever, minister Blok, liet weten voorlopig niets te willen doen aan het herstel van koopkracht. Hij wil afwachten hoe de pensioenpremie zich in 2016 ontwikkelt. En dan nog zou het een lage loonstijging worden in combinatie met verslechteringen in de overige arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden zijn verontwaardigd over het gebrek aan waardering van de minister ten aanzien van zijn medewerkers. Zij zien geen reële mogelijkheid om verder te onderhandelen.