woensdag, 22. april 2015 - 19:09 Update: 22-04-2015 22:01

'Tonen geheime informatie vliegramp MH17 ontoelaatbaar'

Onderzoeker deelt foto's en geheime informatie vliegramp MH17
Foto: YouTube
Hilversum

Het hoofd van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), Arie de Bruijn, distantieert zich van de handelwijze van één van zijn teamleden, prof. dr. George Maat. Die blijkt tijdens een open toegankelijke bijeenkomst van medische studenten gevoelige informatie over vlucht MH17 te hebben besproken en getoond.

De patholoog-anatoom Maat maakt als extern deskundige deel uit van het LTFO, in de rol van antropoloog. Hij heeft zeer veel ervaring, zo bracht hij zijn expertise eerder al in bij LTFO-onderzoeken rond de tsunami en de vliegramp bij Tripoli.

 

Dat professor Maat tijdens een lezing voor studenten medische en forensische wetenschappen uitspraken deed over het onderzoek naar MH17 die speculatief, onjuist en gedeeltelijk zelfs buiten zijn terrein van expertise liggen, is volgens Arie de Bruijn zeer ernstig. Zoals ook het tonen van geheim beeldmateriaal als ontoelaatbaar wordt beoordeeld. De heer Maat heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden.  

In een reactie zegt Maat: 'De afgelopen periode heb ik een aantal lezingen gehouden over het identificatieproces rond MH17. Die waren bedoeld voor studenten medische en forensische wetenschappen, maar zijn uiteindelijk ook door anderen bezocht. Dat heb ik mij niet gerealiseerd. Daarnaast heb ik in deze lezingen uitspraken gedaan over zaken die niet tot mijn vakgebied behoren. Dat had ik niet moeten doen. Inmiddels is gebleken dat een aantal van deze uitspraken feitelijk onjuist is.'