vrijdag, 20. juli 2018 - 12:35

Eén of de vijf Duitse importauto’s heeft teruggedraaide teller

Eén of de vijf Duitse importauto’s heeft teruggedraaide teller
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zoetermeer

Van 1 op de 5 importauto’s uit Duitsland bestaat twijfel of de tellerstand klopt. Van dat aantal heeft de helft zeker een teruggedraaide tellerstand. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de Dienst Wegverkeer (RDW). Zij roepen consumenten op om bij aankoop van een auto uit het buitenland goed op de hoede te zijn en zelf de tellerstand te checken. Een auto waarvan de teller is teruggedraaid, is minder veilig en duurder in aanschaf én in onderhoud.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 21,6 procent van de onderzochte importvoertuigen uit Duitsland waarschijnlijk sprake is van tellermanipulatie. Daarvan is 10,7 procent eenduidig vastgesteld op basis van tellerstanden en voor 10,8 procent van die voertuigen bestaat gerede twijfel over de juistheid van de tellerstand. Vanwege de beperkingen van de opsporingsmethoden zijn niet alle tellermanipulaties op te sporen. Dat betekent dat de ramingen van tellermanipulatie een onderschatting opleveren van de werkelijke tellermanipulatie. Van de gecontroleerde importauto’s met een gemanipuleerde teller kwam er overigens geen enkele van een BOVAG-bedrijf.

De tellermanipulatie bij importauto’s is aan het licht gekomen door de tellerstand op het display te vergelijken met andere bronnen, zoals keuringsrapporten en dealermanagementsystemen. Dit is gebeurd bij 5.218 voertuigen uit Duitsland die voor import werden aangeboden. Als tweede doet de RDW een proef met het digitaal uitlezen van kilometerstanden. In de controlesystemen van diverse auto-onderdelen worden digitaal data vastgelegd. De RDW heeft het voornemen om deze gegevens bij elke importauto uit te lezen. In een groot aantal gevallen kan met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat de tellerstand logisch is.

De fraudeurs gebruiken een digitaal apparaat met touchscreen en bijbehorende software, zo blijkt uit het onderzoek. Daarmee wordt de kilometerstand van deze importauto’s op een lagere stand gezet. In de helft van de gevallen was dit 10.000 tot 50.000 kilometer lager dan het werkelijk gereden aantal kilometers, in 20% van de gevallen nog meer. De gemiddelde schade voor de consument bij het kopen van een auto met een gemanipuleerde tellerstand bedraagt € 1.500,-.

Tellermanipulatie wordt op twee manieren aan de man gebracht. De ene manier is het adverteren op internet. De andere manier is het importeren van voertuigen door autohandelaren, die vervolgens zelf de tellerstand terugzetten of dit door een ‘vaste’ contactpersoon laten uitvoeren. Dit laatste komt het meeste voor.