donderdag, 26. januari 2017 - 13:56

Subsidie beschikbaar voor goed internet op scholen

Subsidie beschikbaar voor goed internet op scholen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs met geen of slecht internet, kunnen maximaal de helft van hun aansluitkosten vergoed krijgen van de overheid, zo maakten minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) woensdag bekend. Zij trekken hiervoor 5,5
miljoen euro uit. De PO-Raad ziet dit als erkenning voor de problemen en een eerste, goede stap. Maar voor een structurele oplossing en toekomstbestendig onderwijs is veel meer nodig en moet de overheid meer verantwoordelijkheid nemen.

Door het groeiende gebruik van moderne digitale leermiddelen, computers, tablets en digiborden en snelle technologische ontwikkelingen, wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale snelweg en groeien ook de eisen die hieraan worden gesteld. Iedere school moet dan ook toegang hebben tot  toekomstbestendig, snel, betaalbaar en veilig internet. Omdat dit een randvoorwaarde is voor goed onderwijs, is de overheid verantwoordelijk voor het aanleggen van deze voorziening, zo bepleit de PO-Raad dan ook al jaren. Ze vindt dat de scholen hiervoor niet moeten opdraaien. Onlangs stelden de PO-Raad met diverse andere onderwijsorganisaties en marktpartijen een manifest op waarin ze de overheid oproepen te zorgen voor een goede digitale snelweg tot aan de voordeur en de aanlegkosten van de interne ICT-infrastructuur in de school te subsidieren. 

Goed internet is veel duurder 

Het is voor scholen bovendien onbetaalbaar om dit zelf te regelen, zelfs met de subsidieregeling die nu wordt ingevoerd. Op dit moment heeft zo'n 60 procent van de scholen in het primair onderwijs geen toegang tot dit toekomstbestendige internet. Naar schatting 900.000 leerlingen dreigen hiervan binnen enkele jaren de dupe te worden. Alleen al het aanleggen van glasvezel, waarmee alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs toegang hebben tot toekomstbestendig internet, kost 65 miljoen euro, zo berekende Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Daar bovenop komen de kosten voor de verbinding in de school. Willen scholen dat goed regelen, dan zijn zij naar schatting samen nog eens 90 miljoen euro kwijt. Hun bekostiging schiet hiervoor tekort. 

Voor 7 procent van de scholen is gebrekkig of gebrek aan internet een acuut probleem. Het zijn vooral deze scholen die met de subsidie van Kamp en Dekker deels geholpen zijn. De bewindslieden verwachten dat ze hiermee achthonderd scholen in primair en voortgezet onderwijs tegemoet te kunnen komen.

De PO-Raad is blij dat de overheid laat zien verantwoordelijkheid te nemen voor goed internet en hoopt dat ze hier de komende tijd mee doorgaat. ,,Het is een mooie stap maar wel een druppel op een gloeiende plaat'', aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. In het belang van goed onderwijs voor alle leerlingen, is het noodzakelijk dat overheid, scholen en marktpartijen samen verder werken aan meer ICT in het onderwijs, waaronder solide en toekomstbestendig internet, aldus Van Hoepen. De PO-Raad blijft hierover graag met het ministerie van Onderwijs in gesprek. 

Categorie:
Provincie: