vrijdag, 23. november 2018 - 8:17

Gebruik digitale bibliotheek toegenomen

Gebruik digitale bibliotheek toegenomen
Foto: Archief EHF
Den Haag

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend. Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

Het aantal actieve gebruikersaccounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek was in 2017 met ongeveer 602 duizend bijna twee en een half keer zo hoog als in 2015. Verreweg de meeste gebruikersaccounts (77 procent) werden gebruikt voor het lenen van e-books, zowel via de online Bibliotheek als via de VakantieBieb, gevolgd door de downloads van luisterboeken (17 procent) en cursussen (6 procent). 

Het aantal actieve gebruikersaccounts voor e-books groeide het laatste jaar echter bescheiden, met 7 procent. Wel werden er relatief veel nieuwe gebruikersaccounts aangemaakt om luisterboeken te kunnen downloaden en online cursussen te kunnen volgen. Deze aantallen groeiden tussen 2016 en 2017 met respectievelijk 102 procent en 285 procent.

Uitleningen e-books via online Bibliotheek verdubbeld

Van alle in 2017 uitgeleende e-books is 59 procent uitgeleend via de online Bibliotheek. In twee jaar tijd verdubbelde deze categorie van 1,6 miljoen tot 3,2 miljoen. De overige 2,2 miljoen e-books werden gedownload via de VakantieBieb. Het aantal uitleningen van fysieke boeken daalt daarentegen al sinds eind jaren tachtig. Door de toename van de uitleen van e-books stabiliseert deze ontwikkeling.

Ten opzichte van het totaal aantal fysieke uitleningen is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden. Wel groeit dit aandeel jaarlijks relatief sterk: in 2015 was nog 1 op de 20 uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat al 1 op de 13.

 

Categorie:
Provincie: