maandag, 7. december 2015 - 17:28 Update: 07-12-2015 20:22

'Werkloosheid daalt nauwelijks'

DNB:'Nederlandse economie solide ondanks internationale tegenwind'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De groei van het bruto binnenlands product (bbp) komt dit jaar uit op een solide 1,9%. 'De Nederlandse economie bevindt zich daarmee in een inhaalfase', meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

'Daarmee is de recessie duidelijk achter de rug, na de krimp in 2013 en het voorzichtige herstel vorig jaar. Volgend jaar valt de groei licht terug naar 1,7%, vooral door tegenwind vanuit de internationale omgeving, om in 2017 weer aan te trekken naar 2,2%', aldus DNB.

Economie groeit door herstel woningmarkt en grotere koopkracht

Door een terugval in de wereldhandelsgroei, neemt de groeibijdrage van de export de komende twee jaren af, ondanks de gedeprecieerde eurokoers. Daar staat tegenover dat de Nederlandse economie meer en meer op eigen kracht groeit. Dit blijkt uit het krachtige herstel van de binnenlandse bestedingen. Die worden ondersteund door de verrassend snel herstellende woningmarkt en de toenemende koopkracht van huishoudens. Bij dit laatste speelt het voorgenomen belastingplan voor 2016 ook een rol.

Groei is boven potentie, maar draait nog niet op volledige capaciteit

Gedurende de ramingsperiode ligt de bbp-groei boven de potentiële groei. De economie draait de komende jaren echter nog niet op volledige capaciteit. De werkgelegenheid groeit langzamer dan na eerdere recessies. Daardoor daalt de werkloosheid maar zeer beperkt, van 6,9% dit jaar en volgend jaar, naar 6,7% in 2017. De inflatie blijft vooralsnog laag en komt pas in 2017 boven de 1%.

Begrotingstekort loopt op door lastenverlichting en lagere aardgasproductie

De eerder ingezette daling van het begrotingstekort stagneert, door de beoogde lastenverlichting en de lagere aardgasproductie. Het structurele begrotingssaldo verslechtert sterk, van -0,7% bbp in 2014 tot -2,5% in 2017. Een verkennende analyse laat zien dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de hogere overheidsuitgaven.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):