maandag, 13. juni 2016 - 8:01 Update: 13-06-2016 8:13

Nederland telt 150 duizend inwoners van Poolse herkomst

150 duizend inwoners van Poolse herkomst
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Sinds begin mei telt Nederland 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Het aantal Polen, dat al toeneemt vanaf 1996, is daarmee groter dan het aantal Antillianen. Dit meldt CBS.

Sinds 2000 is het aantal personen van Poolse herkomst die zich hebben ingeschreven als inwoner van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP), meer dan vervijfvoudigd. De toename deed zich vooral voor nadat Polen in 2004 was toegetreden tot de Europese Unie. Vanaf 2007, toen een tewerkstellingsvergunning voor personen met de Poolse nationaliteit niet meer nodig was, steeg het aantal nog verder. Naast de Polen die zich als inwoner inschrijven, is er jaarlijks ook een grote groep die als seizoenswerker naar Nederland komt en zich niet inschrijft.

Meer vrouwen dan mannen

Begin mei 2016 stonden 80 duizend vrouwen en 70 duizend mannen van Poolse herkomst ingeschreven in de bevolkingsregistratie. In de jaren 90 en aan het begin van de 21ste eeuw nam het aantal Poolse vrouwen dat naar Nederland kwam sneller toe dan het aantal mannelijke migranten uit dat land. De vrouwen kwamen indertijd vaak voor een huwelijk. Vanaf 2004 stijgt het aantal Poolse mannen en vrouwen vrijwel even snel. Poolse vrouwen komen nu, net als hun mannelijke landgenoten, ook vaker als arbeidsmigrant, maar ook als gezinshereniger of samen met man en kinderen als compleet gezin.
Van de 150 duizend Polen behoren bijna 120 duizend tot de eerste generatie, degenen die als immigrant naar Nederland zijn gekomen. Iets meer dan 30 duizend Polen zijn in Nederland geboren en hebben één of twee ouders met een Poolse herkomst: zij vormen de tweede generatie.

Meer Polen dan Antillianen

Nederland telt 360 duizend ingeschreven Duitsers. Hiermee zijn onze oosterburen veruit de grootste Europese herkomstgroep in ons land. Met 150 duizend vormen Polen de tweede grootste groep afkomstig uit een EU-land. Tot 2014 waren dit nog onze zuiderburen. Inwoners uit andere Oost-Europese landen bereiken dit aantal bij lange na niet; zo wonen er momenteel 26 duizend Bulgaren en 23 duizend Roemenen in Nederland.
De grootste groepen allochtonen in Nederland hebben een niet-westerse achtergrond. Het zijn met name mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst. Getalsmatig zijn sinds 1 mei 2016 inwoners van Poolse herkomst die van Antilliaanse herkomst gepasseerd. Na de inwoners van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Indonesische en Duitse herkomst, zijn de Polen nu de zesde grootste herkomstgroepering.

Hoogste aandeel Polen in Zeewolde

Van de Nederlandse gemeenten telt Den Haag met bijna 12 duizend het hoogste aantal Poolse inwoners. Ten opzichte van het totaal aantal inwoners van een gemeente is Zeewolde de koploper met 4,3 procent Polen, gevolgd door Westland, Noordwijkerhout, Zundert en Maasdriel, met allemaal 3 procent of meer. Nederland telt verder relatief veel Polen in Noord-Limburg, de kop van Noord-Holland, het Westland en delen van Noord-Brabant. Naar verhouding wonen weinig Polen in grote delen van het oosten en noorden van Nederland.

Categorie:
Tag(s):