donderdag, 24. november 2016 - 19:19 Update: 25-11-2016 12:53

Forse verhoging pensioenpremie bij Pensioenfonds ABP

ABP komt met forse verhoging pensioenpremie
Den Haag

De pensioenpremie bij Pensioenfonds ABP gaat komend jaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%.

De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP bestuur vandaag besloten na advies van het verantwoordingsorgaan. Dit meldt ABP donderdag op de website.

Lage rente en minder rendement

In 2017 zet ABP een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017.

Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. Tot slot hebben de veranderingen in de samenstelling van de actieve deelnemers een klein effect op de premie. Een voorbeeld hiervan is dat mensen langer werken waardoor de gemiddelde leeftijd van actieve deelnemers licht is gestegen.

Rekenvoorbeeld

Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van €3.500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij per maand ongeveer €11 netto meer betaalt.

Premie militairen

De premie voor de eindloonregeling (militairen) is voor 2017 vastgesteld op 23,3%. De premie is nu 18,5%. De premie voor militairen stijgt harder dan die voor burgers. Dit komt voornamelijk doordat de gemiddelde leeftijd van actieve militairen lager is dan die van andere deelnemers. Omdat de premie van een militair langer kan renderen, heeft het lagere verwachte rendement een groter effect op de premie.

Geen indexatie

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

Categorie: