vrijdag, 9. december 2016 - 10:29

Omvang pensioenfondsbeleggingen in vreemde valuta 664,4 miljard euro

Omvang pensioenfondsbeleggingen in vreemde valuta 664,4 miljard euro
Amsterdam

Een aanzienlijk deel van de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen is gedenomineerd in vreemde valuta, waarvan het merendeel in US Dollars en Britse Ponden. Eind september bedroeg de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen gedenomineerd in vreemde valuta 664,4 miljard euro.

Van het totaal belegd vermogen van pensioenfondsen is meer dan de helft gedenomineerd in US Dollar, Britse Pond, Japanse Yen of andere vreemde valuta. Voor het overige deel (ongeveer 45%) bestaat het belegd vermogen uit euro-beleggingen. Opvallend is dat vastrentende waarden voor meer dan 72% in euro zijn gedenomineerd, terwijl voor de beleggingen in aandelen dit voor slechts 13% het geval is. Onderstaande tabel bevat de omvang van het totaal belegd vermogen van Nederlandse pensioenfondsen uitgesplitst naar beleggingscategorie en valuta.

Categorie:
Provincie: