woensdag, 29. november 2017 - 8:02 Update: 29-11-2017 8:10

Nibud: Nederlander schat kosten uitvaart te laag in en weet niet wat verzekering dekt

Nibud: Nederlander schat kosten uitvaart te laag in en weet niet wat verzekering dekt
Foto: SXC
Utrecht

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken.

Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens het CBS zo’n 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1.500 euro lager in.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het Nibud constateert dat van deze groep 45 procent onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart. 20 procent heeft zich voor een bedrag tot 5.000 euro verzekerd en 25 procent heeft zich verzekerd voor een bedrag tussen 5.000 en 7.500 euro. Een derde weet helemaal niet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.
Kennis rondom uitvaartverzekeringen beperkt

Bijna 60 procent van de respondenten met een verzekering wil nabestaanden niet opzadelen met de kosten van de uitvaart. Een kwart van de mensen met een uitvaartverzekering weet niet welk type verzekering zij hebben. Ruim 40 procent van alle ondervraagden denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart vergoedt, maar deze verzekering is bedoeld om inkomensverlies op te kunnen vangen. Nabestaanden kunnen dan zonder het inkomen van de overledene bijvoorbeeld de huur of de hypotheek blijven betalen. Ruim een derde verwacht ten onrechte dat een natura-uitvaartverzekering een bedrag uitkeert aan de nabestaanden om de uitvaart te kunnen betalen. Een naturaverzekering biedt echter geen geld, maar goederen en diensten. Een kwart van de ondervraagden meent dat bij overlijden de verzekering altijd voldoende geld voor een complete uitvaart uitkeert, maar een uitvaartverzekering wordt voor een bepaald bedrag afgesloten. Of dat bedrag hoog genoeg zal zijn voor de uitvaart, hangt af van de wensen van de verzekerde.

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost volgens het CBS 7.500 euro. Bijna de helft van de respondenten wil worden gecremeerd. Een crematie is doorgaans goedkoper dan een begrafenis. Mensen die een begrafenis willen, schatten de kosten van de eigen uitvaart hoger in dan mensen die gecremeerd willen worden, 6.900 euro tegenover 6.100 euro. Beide groepen maken desondanks een te lage inschatting van de kosten.

Geen geld

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders geen vermogen (eigen geld, buffer of spaargeld) hoger dan een bedrag van 5.000 euro heeft. Dit zijn zowel mensen mét als mensen zonder uitvaartverzekering. Dit betekent dat minimaal de helft van de niet-verzekerden en waarschijnlijk een groot deel van de mensen die onderverzekerd zijn, niet genoeg reserves hebben voor de kosten van een uitvaart. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan op dit moment geen uitvaart van 7.500 euro te kunnen financieren. Ze hebben geen eigen geld, geen geld van nabestaanden en kunnen dit bedrag ook niet uit een verzekering halen.

Nibud Uitvaartberekenaar

Als een huishouden voldoende financiële ruimte heeft is het niet noodzakelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Om dit zeker te weten, is het belangrijk dat consumenten zich bewust worden van hun persoonlijke uitvaartwensen en de kosten die daarmee samenhangen. Het Nibud adviseert om via de Nibud Uitvaartberekenaar te ontdekken wat een uitvaart kost. Op basis daarvan kunnen consumenten bepalen hoe zij hun uitvaart gaan financieren.

Uitvaartverzekeraars

Het Nibud roept de uitvaartverzekeraars op om consumenten beter te informeren. Zo moeten de verschillen tussen de soorten verzekeringen duidelijker kunnen worden benoemd. Ook kunnen simpele, betaalbare verzekeringsproducten uitkomst bieden, zeker voor meerpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Tot slot zouden consumenten op tijd een signaal moeten krijgen wanneer zij misschien zijn onderverzekerd.