donderdag, 11. juli 2013 - 16:00 Update: 02-07-2014 19:39

Luchtvervuiling door ontgassen is niet meer nodig

ROTTERDAM (EZPress) - “Luchtvervuiling door ontgassen is niet meer nodig”

Vanuit de publieke opinie komt er steeds meer weerstand tegen het ontgassen van scheepstanks en opslagtank. De concentraties vluchtige organische koolwaterstoffen in de lucht op en rond havens en vaarwegen waar tanks veelvuldig worden geventileerd, blijken bij nader onderzoek vele malen hoger dan voorheen werd gedacht. De navolgende organisaties N.R. Koeling B.V. (producent) en TEICom (uitvinder) hebben een systeem ontwikkeld om gasdampen snel af te zuigen en ze door condensatie weer vloeibaar te maken. Het eerste prototype Vento Clean System is als eerste unit geleverd aan het service bedrijf Specialised Tanker Services (STS) te Amsterdam.
Recente 0perational test Vento Clean System is zeer succesvol verlopen.

Het Vento Clean ontgassingssysteem heeft, in zijn eerste volledig operationele test, met een tankerlichter zonder emissies van vluchtige stoffen volledig gasvrij gekregen. De test heeft op 27 mei 2013 plaatsgevonden langszij het pontoneiland aan de Amsterdamse Afrikahaven palen en duurde 7 uur. Het Vento Clean ontgassingssysteem bewijst met dit resultaat en met het verantwoorde stroomverbruik een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief te zijn voor schadelijke ontgassingen die anders in de open lucht in havens worden uitgestoten.
Jaarlijks stoten binnenvaartschepen in heel Nederland ettelijke miljoenen liters aan vluchtige organische stoffen uit in de atmosfeer. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid (carcinogeen), maar deze stoffen vertegenwoordigen ook een aanzienlijke economische waarde. Het Vento Clean System dat geproduceerd wordt door N.R. Koeling B.V. te Krimpen a/d IJssel biedt hier een kostenefficiënt en milieu vriendelijk alternatief voor.

Zuurstofpercentage naar tevredenheid
Na de test bleek het zuurstofpercentage in de tanks van de tanklichter ruim op de vereiste 20 procent uitgekomen te zijn. Ook is er 800 liter gascondensaat op een totaal ontgaste inhoud van 3.000 Dwt van bruikbare kwaliteit terug gewonnen. De test met de tanklichter was mogelijk geworden na een voorbereidende proef op 21 mei 2013. Toen zijn er tanks van een andere tanker lichter , ongeveer 3,5 uur aan de Vento Clean machine gekoppeld. Doel van deze generale repetitie was het doortesten van de systemen op deze locatie. Het schip had benzine als voorgaande lading. Alles bleek naar behoren te werken, zodat niets de operationele test meer in weg stond.

Snelle condensatie
Vento Clean is een gesloten systeem dat werkt via snelle condensatie. Het voert vluchtige organische stoffen af die in tanks van zeeschepen en lichters na het lossen overblijven. Door dit proces worden de tanks klaargemaakt voor een volgende vracht. Meestal een nieuwe lading, maar het kan ook onderhoud of inspectie zijn naar om de tanks volledig te legen dan wel te reinigen. Tegelijkertijd houdt het Vento Clean System het zuurstofpercentage in de tanks van het zeeschip onder de 8 procent door de vrijkomende ruimte in de tank te vullen met stikstof. Dat maakt ontbranding van bijvoorbeeld benzine of andere aardolieproducten onmogelijk.

Vrijwel pure stikstof
De zuurstof is afkomstig uit tanks van binnenvaartschepen, waar percentages tot 20 procent gebruikelijk zijn. Het systeem koelt de vluchtige stoffen uit de tank tot 30 a 40 graden onder nul. Daardoor condenseren de stoffen en worden ze als vloeistof opgevangen. De gassen worden ten slotte via een speciaal procedé van zuurstof ontdaan en uiteindelijk als vrijwel pure stikstof in de tanks teruggevoerd.

Mobiel en veelzijdig
Het systeem ligt momenteel op een ponton in de nabijheid van de overslagpalen in de Afrikahaven te Amsterdam en is beschikbaar voor het ontgassen van lichters en het mogelijk maken van boord/boord overslag tussen zeeschip en lichter. De installatie is volledig mobiel en kan naar uiteenlopende overslagsituaties gebracht worden. Ook bij terminals en zelfs bij vliegtuigtanks is het Vento Clean Systeem toepasbaar.

Research en ontwikkeling
Na een aantal jaren van research en ontwikkeling is het Vento Clean System operationeel, de vinding is inmiddels wereldwijd gepatenteerd door TEICom. Er is niet alleen in de Europese (binnen)vaart belangstelling voor het systeem. Wereldwijd vindt er luchtvervuiling plaats tijdens het ontgassen door de scheepvaart en door opslagtanks, de internationale belangstelling voor het unieke systeem is dan ook groot.

//einde bericht

Bron: NR Koeling B.V.

Noot voor de redactie:
Voor foto materiaal en/of aanvullende vragen neem contact op met:
NR koeling BV
Walter van den Bos
Managing Director
0180545111……………