dinsdag, 8. maart 2016 - 8:41 Update: 08-03-2016 15:39

'Nederlandse vrouwen voelen zich vaker opgejaagd dan de mannen'

Nederlandse vrouw voelt vaker opgejaagd dan de man
Foto: fbf archief
Den Haag

De Nederlandse vrouw voelt vaker opgejaagd dan de man. Zelfs in haar vrije tijd is ze bezig met de wensen van anderen en vergeet zij zichzelf, blijkt uit onderzoek van het SCP.

Vrije tijd, betaalde arbeid en zorg zijn in het dagelijks leven voor veel mensen niet zo strikt gescheiden als in onderzoek en beleid wordt aangenomen. Dat lijkt in het bijzonder voor vrouwen het geval te zijn. Internationaal onderzoek wijst op het bestaan van een ‘triple shift’ voor vrouwen: naast hun betaalde werk buitenshuis en onbetaald werk thuis (eerste en tweede shift) zou de vrijetijd van vrouwen veel meer dan die van mannen in het teken staan van zorg voor het emotioneel welzijn van kinderen, familieleden en vrienden. Ook is er in eerder onderzoek op gewezen dat de vrije tijd van vrouwen meer versnipperd is en dat ze die vaker doorbrengen in aanwezigheid van kinderen. 

Vier uur minder dan de mannen

Vrouwen besteden minder tijd aan betaald werk dan mannen, en meer tijd aan huishouden en zorg. Opgeteld komen vrouwen op een totale work load van 45 uur in de week, vier uur minder dan de mannen. Vrouwen zijn daarnaast iets meer uur kwijt aan persoonlijke verzorging. De tijd die overblij… als alles wat moet (betaald en onbetaald werk) of nodig is (eten, slapen, douchen) gedaan is, wordt opgevat als vrije tijd. De vrouwen in dit onderzoek hebben evenveel vrije tijd als de mannen (beiden 43 à 44 uur in de week). Ouders van jonge kinderen hebben de minste vrije tijd, alleenwonende mannen de meeste.

Doordeweekse dagen is dat andersom

Vrouwen hebben dus vrijwel evenveel uren vrije tijd als mannen. Wel verschilt het moment waarop ze vrij hebben. Het weekend blijkt voor vrouwen minder ontspannend te zijn dan voor mannen. Vooral overdag in het weekend komen mannen vaker toe aan vrijetijdsactiviteiten dan vrouwen. Op doordeweekse dagen is dat andersom: dan hebben vrouwen overdag vaker vrij. Het deeltijd werken door de vrouw kan een strategie van partners zijn om samen op eenzelfde hoeveelheid vrije tijd uit te komen. Bij gelijke arbeidsduur hebben vrouwen minder vrije tijd dan mannen.

Vaker gejaagd

De meeste vrouwen en mannen hebben een voorkeur voor een rustig leven, maar ervaren hun leven vaak als behoorlijk druk. Vrouwen hebben dit vaker dan mannen; ze voelen zich vooral vaker gejaagd. Ze hebben niet vaker het gevoel dat ze op hun werk of thuis tekortschieten en vinden even vaak dat ze voldoende vrije tijd hebben.

De oplossing kan volgens Portegijs simpel zijn. "Voel je eens niet zo verantwoordelijk en probeer met je partner een duidelijke taakverdeling te maken. De een mag op dinsdagavond precies doen wat-ie wil, de ander op woensdagavond."

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):