zaterdag, 23. april 2016 - 18:04 Update: 24-04-2016 17:02

Psychische problemen vaak oorzaak voor stoppen met werken

Stoppen met werken vóór pensioengerechtigde leeftijd om psychische problemen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De belangrijkste gezondheidsoorzaak voor werknemers om vóór hun pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken zijn psychische problemen.

Dit concludeert psycholoog Astrid de Wind uit onderzoek dat zij bij TNO en VUmc uitvoerde. 'Het sociale klimaat op de werkvloer speelt ook een rol. Werknemers die zich gewaardeerd voelen zijn minder geneigd om met vervroegd pensioen te gaan. Voor mensen met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk', stelt De Wind.

Veel mensen stoppen met werken voordat zij hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Wind deed onderzoek naar welke zaken een rol spelen bij vroegpensioen en werken na pensioen. 

'We keken naar zeven chronische gezondheidsproblemen, namelijk ernstige hoofdpijn of migraine, diabetes, bewegingsapparaatklachten, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen, maag- en darmklachten en psychische problemen. In hoeverre voorspelden deze gezondheidsproblemen vervroegde pensionering?'

'Het bleek dat psychische problemen de belangrijkste oorzaak waren om eerder te stoppen met werken. Op de tweede plaats kwamen klachten aan het bewegingsapparaat, zoals lage rugklachten en reuma. Het was opvallend dat andere (lichamelijke) gezondheidsproblemen geen rol speelden', aldus De Wind.

Goed sociaal klimaat bevordert langer doorwerken 

De Wind toonde verder met haar onderzoek aan dat het sociale klimaat op het werk werknemers motiveert om langer door te werken. 'We zagen dat werknemers die zich gewaardeerd voelen een hogere werkbevlogenheid hebben en minder geneigd zijn om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen. 

Vooral bij werknemers met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk. Een hoge mate van vrijheid in hun werk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij langer blijven werken.'

Gezonde werkomgeving 

Astrid de Wind concludeert dat een integrale aanpak noodzakelijk is om mensen langer door te laten werken. Een goede dialoog tussen werkgever/leidinggevende en werknemer kan bijdragen aan een werkomgeving die werknemers gezond en gemotiveerd houdt. 

De match tussen een persoon en zijn baan zou bijvoorbeeld een onderwerp van gesprek kunnen zijn in een regulier functioneringsgesprek. Omdat in de nabije toekomst werken met gezondheidsproblemen steeds vanzelfsprekender zal zijn, moet aandacht worden besteed aan deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. 

Categorie:
Provincie: