vrijdag, 23. september 2016 - 9:00 Update: 24-09-2016 20:19

Acht keer zoveel ziektegevallen Weil door ratten

Ernstige toename van ziekte van weil door rat
Foto: fbf
Hilversum

De Ziekte van Weil neemt opmerkelijk snel toe in Nederland en omringende landen. In een jaar tijd was er een verachtvoudiging van het aantal geconstateerde ziektegevallen in ons land.

De ziekte wordt overgedragen door ratten. En ook deze 'huisdieren' komen steeds vaker voor, zo blijkt uit het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu.

Veel steden zagen in korte tijd een verdubbeling van het aantal rattenmeldingen. De stijging van de rattenpopulatie en de Ziekte van Weil lijken verband met elkaar te houden, aangezien deze tropische infectieziekte wordt overgebracht door de bruine rat.

Van 7 naar 60 geconstateerde ziektegevallen

Uit nog niet gepubliceerde cijfers in handen van De Kennis van Nu blijkt dat leptospirose, de officiële benaming voor Weil, vóór 2014 nauwelijks voorkwam binnen onze landsgrenzen. Maar tussen 2014 en 2015 schieten de cijfers plots omhoog van 7 naar 60 geconstateerde ziektegevallen: meer dan een verachtvoudiging. Ook in Duitsland, Frankrijk en België schieten de ziektecijfers tussen 2014-2015 snel omhoog, richting de 1000 geconstateerde ziektegevallen in één jaar. Volgens internationaal Weil-expert Rudy Hartskeerl is dat een ‘zeer hoge stijging die maant tot alertheid’. Hij verwacht daarbij een verdere stijging in de komende jaren: het opwarmende klimaat zorgt ervoor dat ratten makkelijker kunnen overwinteren en dat hun uitgescheiden bacteriën langer overleven in open water. Dat maakt de rat volgens hem ‘een notoire ziektebron, die beter in de gaten gehouden moet worden.’

Klachten vaak te laat herkend

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle bruine ratten in Nederland de Ziekte van Weil bij zich draagt. Hun ziekmakende bacteriën komen via urine in het oppervlaktewater of de modder terecht en kunnen vervolgens via de mond, neus, ogen of wondjes binnendringen. Weil-patiënten krijgen hoge koorts, verlies van nier- en leverfuncties, en soms hersenvliesontsteking of longbloedingen. Ook na een effectieve antibioticabehandeling houden zij vaak last van vermoeidheidsklachten. Omdat de levensbedreigende infectieziekte nog steeds te boek staat als een aandoening die alleen in tropische gebieden voorkomt, herkennen huisartsen nu vaak de klachten niet of te laat.

Volgens Hartskeerl is het dan ook wenselijk dat huisartsen beter geïnformeerd worden over de ziekte en op de hoogte zijn van de recente toename: ‘Als iemand bij de huisarts komt na het zwemmen, moet de huisarts alert zijn op het feit dat het om Weil kan gaan’. Het RIVM heeft in het licht van de snelle stijging aangegeven begin 2017 een onderzoek te willen starten naar de Ziekte van Weil. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):