vrijdag, 28. oktober 2016 - 20:05 Update: 28-10-2016 20:06

Oud-directeur spermabank mogelijk voor rechter

Oud-directeur spermabank mogelijk voor rechter
Foto: SXC
Barendrecht

Donorkinderen en ouders stellen oud-directeur kliniek Bijdorp aansprakelijk voor het onzorgvuldig handelen van de arts waardoor onder meer het recht op afstammingsinformatie van kinderen is geschonden. Families met kinderen die zijn ontstaan door behulp van deze kliniek starten samen met Stichting Donorkind en Defence for Children.

Met de procedure willen de families de heer Karbaat aanspreken voor de onrust en onzekerheid die hij heeft veroorzaakt binnen de gezinnen door zijn handelen. Ook wensen ze opheldering over geruchten  over vermeend donorschap van de heer Karbaat zelf.

Het is voor het eerst in Nederland dat donorfamilies gezamenlijk een civiele procedure starten tegen een fertiliteitskliniek vanwege kinderrechtenschendingen. Naast onzekerheid over afstamming beklagen de ouders en kinderen zich over onzorgvuldige screening van donoren, en het overschrijden van het afgesproken maximale aantal van zes donorkinderen per donor. Zelfs de algemene norm binnen de beroepsgroep  van fertiliteitsartsen van vijfentwintig kinderen per donor is in enkele gevallen overschreden. Tenslotte blijken sommige donorkinderen geen volle broer en zus ondanks de belofte dat er dezelfde donor zou zijn gebruikt.

Ties van der Meer, voorzitter stichting Donorkind: "Het is ontoelaatbaar dat in Nederland zo met mensenlevens wordt omgegaan, als donorkind is er al veel onbegrip over je familiesituatie." Laura Bosch, jurist bij Defence for Children: "De heer Karbaat, maar ook de Nederlandse overheid zou hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor kinderen die zijn betrokken bij deze manier van familievorming." Stichting Donorkind en Defence for Children steunen de families.

VN-Kinderrechtenverdrag

Het recht op afstammingsgegevens dat is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag schrijft voor dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn ouders zijn. Zoals blijkt uit het speciale onderzoek van de inspectie van de gezondheidszorg naar de administratie van oud-directeur Karbaat uit 2015 kan er niet vanuit worden gegaan dat de gegevens over afstamming betrouwbaar zijn geregistreerd.

Voor kinderen die door de misstanden in de Bijdorp kliniek hun afstammingsgegevens niet kunnen achterhalen heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bijdrage in het inschrijfgeld bij de FIOM Databank aangeboden, zodat gedupeerde donorkinderen mogelijk afstammingsinformatie verkrijgen. Deze regeling onderkent echter niet het leed dat de donorkinderen is aangedaan door falende overheidshandhaving. De Nederlandse overheid is als partij van het VN-Kinderrechtenverdrag verantwoordelijk voor het waarborgen van het recht op afstammingsinformatie van kinderen.