donderdag, 1. december 2016 - 22:56 Update: 04-12-2016 21:22

Vogelgriep slaat toe op 3e vleeseendenbedrijf in Flevopolder

Opnieuw vogelgriep bij pluimveebedrijf Biddinghuizen
Foto: fbf
Biddinghuizen

Ook bij een derde vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen is donderdag 1 december vogelgriep (H5) vastgesteld. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt zo spoedig mogelijk ook dit bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 8500 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het nu getroffen bedrijf ligt in de 3-kilometer-zone van het afgelopen zaterdag besmet verklaarde eendenbedrijf in Biddinghuizen. Eerder donderdag werd bekend dat ook bij een tweede bedrijf in de 3-kilometer-zonevogelgriep is vastgesteld.

Vervoersverbod in zone van 10 km rond getroffen bedrijf

In het gebied van 1 en 3 kilometer rond het derde besmet-verklaarde bedrijf in Biddinghuizen liggen geen andere bedrijven. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor gevogelte afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf in Biddinghuizen. Dit gebied overlapt voor een groot deel met het eerder ingestelde gebied waar dit vervoersverbod al van kracht was. Dit vervoersverbod heeft betrekking op onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle eerder genomen landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Landelijke maatregelen: eenden- en kalkoenenbedrijven

Voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden naast de eerder afgekondigde landelijke maatregelen per direct een aantal extra maatregelen. Ten 1e moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten 2e mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd na een klinische inspectie. Ten slotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden en onder voorwaarde van een hygiëneprotocol.

Landelijke maatregelen: alle pluimveebedrijven

De staatssecretaris heeft eerder een aantal landelijke maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren geldt een ophok- en afschermplicht. Ook geldt er een bezoekersregeling voor de pluimveebedrijven. Bezoekers mogen alleen nog na strenge hygiënemaatregelen het erf betreden.

Ook moet pluimvee klinisch worden geïnspecteerd binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor zorgen dat hun vogels niet in contact komen met wilde watervogels. Ook mogen bezoekers niet in contact komen met gehouden vogels. Verder geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Categorie:
Provincie: