woensdag, 14. juni 2017 - 12:39 Update: 14-06-2017 12:56

MMC raakt beelden van echo's en endoscopieën kwijt

MMC raakt beelden van echo's en endoscopieën kwijt
Foto: Archief EHF
Eindhoven

Het Máxima Medisch Centrum met locaties in Eindhoven en Veldhoven is een aantal beelden kwijt van medische onderzoeken zoals echo's en endoscopieën.

Op de eigen website schrijft het ziekenhuis:

Door nog onbekende redenen is in een onderdeel van het digitale opslagsysteem van MMC een map met beeldmateriaal gewist. Van een deel van de beelden die daarop stonden is geen reserve kopie beschikbaar. Het betreft géén röntgenbeelden op basis waarvan een diagnose wordt gesteld, maar ondersteunende beelden van bijvoorbeeld endoscopieën, echo’s en functieonderzoeken.

Het gaat om een deel van het beeldmateriaal van onderzoeken die hebben plaatsgevonden tussen 25 januari en 8 juni 2017. Momenteel zoeken we zorgvuldig uit van welke beelden we nog wel reservekopieën beschikbaar hebben en welke beelden definitief ontbreken.

Patiënten van wie beeldmateriaal verloren is gegaan, ontvangen daarover een persoonlijke brief. In die brief leggen we uit wat dit voor de betreffende patiënt betekent.

In de meeste gevallen dienen de beelden ter ondersteuning of illustratie van de diagnose. Op basis van de beelden wordt een verslag gemaakt in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Dit beschikbare verslag vormt de basis voor het vervolg zorgtraject, niet de betreffende beelden. Het verslag is nog steeds beschikbaar in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Niet uit te sluiten is, dat in uitzonderlijke gevallen het onderzoek herhaald moet worden. Uiteraard betreuren wij dit zeer voor betrokken patiënten.

 We hebben dit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De melding heeft plaatsgevonden omdat de gegevens van de patiënten niet meer beschikbaar zijn; de privacy van de patiënten is nooit in het geding geweest.

 We betreuren deze gebeurtenis ten zeerste. Onze patiënten kunnen er van op aan dat we alles in het werk stellen om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Uiteraard onderzoeken we ook grondig samen met een externe partij hoe dit kon gebeuren en wat we moeten doen om herhaling te voorkomen.

Categorie: