dinsdag, 22. augustus 2017 - 12:48 Update: 23-08-2017 11:39

'Door zorgrobots kan toekomstig personeelstekort in de zorg worden opgevangen'

'Zonder robots krijgen 300.000 ouderen straks geen zorg'
Foto: Archief EHF
Amstelveen

Als er geen robots worden ingezet dreigen honderdduizenden ouderen in de komende decennia van zorg verstoken te blijven.

Dat is de conclusie van accoutantskantoor KPMG na een kosten- en batenanalyse, zo schrijft het kantoor op de website.. Door de inzet van zorgrobots kan toekomstig personeelstekort worden opgevangen, kunnen huisartsen en thuiszorg worden ontlast en kan ruimte capaciteit worden vrijgemaakt voor de verbetering van zorg.

300 ouderen geen zorg

Het accoutantskantoor heeft berekend dat in 2014  300.000 ouderen geen zorg krijgen als er geen robots worden ingezet. Karina Kuperus partner bij KPMG Health licht toe: 'Uit onze berekeningen blijkt dat in Nederland in 2040 180 miljoen uur aan zorg nodig is. Als we rekening houden met het feit dat steeds minder mensen in de zorg werkzaam zullen zijn, constateren wij dat slechts 80 miljoen uur aan zorg kan worden geboden. Het tekort van 100 miljoen uur staat gelijk aan de zorg voor ruim 300 duizend 80-plussers.'

Om dit op te kunnen heffen zijn de zorgrobots nodig. Als die worden ingezet zou er vier procent extra capaciteit overblijven waardoor de kwaliteit van de zorg zou kunnen worden verbeterd. KPMG stelt dat 30 procent van de repeterende taken van de thuiszorg binnen vijf jaar kan worden overgenomen door robots. Voor 2040 zou het zelf om 60 procent gaan.

Vooral voor 80-plussers

Vooral voor de 80-plussers zou de inzet van robots belangrijk zijn. Kuperus: 'De robots zijn met name in staat ouderen te ondersteunen bij huishoudelijke taken, te helpen bij het ondernemen van eigen activiteiten, bij te dragen aan sociale interactie en een belangrijke rol te spelen bij het verzamelen, analyseren en distribueren van medische data. De inzet van de zorgrobot leidt weliswaar mogelijk tot minder fysieke contacten, maar daar komt een grotere zelfstandigheid voor in de plaats. Deze gaat gepaard met meer gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven. De voordelen lijken belangrijker dan de vaak repeterende, kwalitatief magere contacten die de robot veelal zal vervangen.'

Categorie:
Provincie: