maandag, 6. november 2017 - 16:33 Update: 06-11-2017 16:48

'Zorgverzekeraars investeren onvoldoende in zorg voor kwetsbare patiënten'

'Zorgverzekeraars investeren onvoldoende in zorg voor kwetsbare patiënten'
Foto: Archief BON ter Illustratie
Utrecht

Na bestudering van de contracten van alle zorgverzekeraars concluderen huisartsenorganisaties InEen en LHV dat zorgverzekeraars in 2018 onvoldoende investeren in de zorg voor kwetsbare patiënten.

'Dat terwijl de overheid juist extra geld heeft vrijgemaakt om te investeren in de zorg voor onder meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken, patiënten in achterstandssituaties en de zorg in avond, nacht en weekend', aldus de huisartsenorganisaties.

Afspraken niet nagekomen

In het Zorgakkoord 2018 zijn afspraken gemaakt tussen huisartsen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid om de eerstelijnszorg te versterken. Door huisartsen meer tijd voor de patiënt te geven, samenwerking met bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeenten te faciliteren en de eerstelijnsinfrastructuur te verbeteren van waaruit huisartsen ook beter ondersteund worden. Die afspraken komen verzekeraars volgens de huisartsenorganisaties onvoldoende na.

'De problemen waar huisartsen voor staan zijn overduidelijk. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen, doordat er te weinig thuiszorg en GGZ-zorg beschikbaar is', stelt Martin Bontje, voorzitter van InEen.

'Er is geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken, maar verzekeraars geven dit niet door aan de zorgverleners. Sterker nog, sommige verzekeraars voeren verkapte bezuinigingen door, door niet te indexeren terwijl de lonen wel stijgen', aldus Bontje.

Toekomst zorgakkoorden

Zorgakkoorden hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen. Door zowel de overheid als zorgverleners zekerheid te bieden over het beschikbare budget en de groeiruimte en zo de zorgkosten te beteugelen. Niet voor niets wil ook de nieuwe regering zorgakkoorden sluiten.

'Ook wij zijn voorstander van een nieuw zorgakkoord. Om de huisartsenzorg verder te versterken, in het belang van de patiënt. Maar niet als zo’n akkoord door verzekeraars niet wordt nagekomen. Daarom gaan we nu samen met het ministerie van VWS kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat verzekeraars knelpunten wel oplossen en wel investeren in de zorg. Nu en in de toekomst.' stelt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

Categorie:
Provincie: