woensdag, 14. maart 2018 - 20:36 Update: 14-03-2018 20:59

Medicijn multiple sclerose niet in basispakket

Medicijn multiple sclerose niet in basispakket
Foto: Archief EHF
Diemen

Het medicijn Fampridine (Fampyra®) moet niet opgenomen worden in het basispakket. 'Uit onderzoek blijkt namelijk dat het middel het loopvermogen van MS-patiënten niet of zeer beperkt verbetert', zo heeft het Zorginstituut Nederland laten weten.

Geen vergoeding meer

Verder is duidelijk geworden dat het effect op de kwaliteit van leven niet beter is dan de gebruikelijke behandeling. Patiënten hebben daarom na 1 april 2018 geen aanspraak meer op de nu geldende voorwaardelijke vergoeding. Dit staat in de 'Herbeoordeling fampridine na voorwaardelijke toelating'.

Voorwaardelijk toegelaten

De minister van VWS heeft fampridine in 2016 voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten. Het idee hierachter is dat je dan gegevens kunt verzamelen over het gebruik van een geneesmiddel in de praktijk, en dat dit kan helpen om een definitief besluit te nemen over toelating tot het basispakket. 

Niet bewezen beter

Uit onderzoek, tijdens de periode van voorwaardelijke toelating, die eindigt op 1 april 2018, blijkt nu echter dat fampridine niet bewezen beter is dan de beste ondersteunende zorg. Uit de resultaten blijkt onder meer dat van de 10 patiënten die fampridine gebruiken, er ongeveer 4 reageren op het middel, maar 3 daarvan zouden die respons ook hebben als ze een placebo gebruikten. Terwijl de veronderstelling is dat patiënten met multiple sclerose die nog niet in een rolstoel zitten, fampridine kunnen gebruiken om minder beperking te ervaren bij het lopen.

Eerder beoordeeld in 2012

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft fampridine in 2012 al beoordeeld en adviseerde de minister van VWS toen om het middel niet op te nemen in het basispakket, omdat de effectiviteit niet was aangetoond. Toen bleek ook dat fampridine voor MS-patiënten niet of nauwelijks verbetering geeft ten opzichte van een placebo. Fampridine heeft overigens geen effect op het onderliggende ziekteproces van de MS zelf.

Categorie:
Provincie: