donderdag, 29. maart 2018 - 16:21

Griepepidemie neemt verder af

Griepepidemie neemt verder af
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
De Bilt

De afgelopen week was voor de tweede achtereenvolgende week een substantiële daling te zien in het aantal patiënten met influenza-achtige ziekte (IAZ), naar 8,4 per 10.000 inwoners in week 12 van 2018. Dit is de vijftiende achtereenvolgende week met een klinische influenza-activiteit boven de epidemische grens van 5,1 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners.

Waar andere jaren het einde van een influenza A epidemie vaak wordt afgesloten met een staartje aan influenza B virus detecties zien we nu het omgekeerde: in dit door influenzavirus type B gedomineerde seizoen zien we momenteel relatief veel influenza A virus detecties (figuur 3 en 4).

Influenzavirusdetecties

In week 12 van 2018 werd in 59% van de neus- en keelmonsters van patiënten met IAZ influenzavirus gevonden: in de 22 door NIVEL-peilstationhuisartsen afgenomen monsters werd 1 influenzavirussen type B (Yamagata-lijn), 4 influenzavirus type A(H3N2) en 8 influenzavirussen type A(H1N1)pdm09 gevonden. Daarnaast werd 2 maal een rhinovirus gedetecteerd en 1 maal respiratoir syncytieel virus (RSV).

In alle in dit seizoen sinds week 40/2017 door de peilstations afgenomen influenzavirus-positieve monsters van IAZ-patiënten werd 317 maal (77%) een influenza B virus van de Yamagata-lijn, 4 maal (1%) een influenza B virus van de Victoria-lijn, 40 maal (10%) een A(H3N2) influenzavirus, 51 maal (12%) een A(H1N1)pdm09 influenzavirus, alsmede 1 maal een seizoens reassortant A(H1N2) influenzavirus aangetroffen.

Van de 2178 door diagnostische ziekenhuislaboratoria aangemelde influenzavirussen waren er 1511 (69%) van het B-type en 667 (31%) van het A-type (figuur 4). Van de verder gekarakteriseerde A virussen waren er 288 van het A(H3N2) subtype en 209 A(H1N1)pdm09. In het 2017- 2018 seizoen zijn tot nu toe 9 influenza B virussen van de B/Victoria-lijn gevonden. De overige 947 getypeerde influenza B virussen behoorden tot de B/Yamagata-lijn. Figuur 4 laat sinds week 2 een “trendbreuk” zien in het aantal virussen in de ziekenhuissurveillance. Dit wordt verklaard doordat ziekenhuizen een kleinere steekproef nemen van de door hen gedetecteerde virussen dan in de weken daarvoor.  

Categorie:
Provincie: