donderdag, 31. mei 2018 - 13:12

VUmc jaarresultaat 2017 € 31,5 miljoen

VUmc jaarresultaat 2017 € 31,5 miljoen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

VUmc heeft over 2017 een jaarresultaat geboekt van € 31,5 miljoen (2016 € 13,9 miljoen). De totale opbrengsten stegen in 2017 met 42 miljoen naar € 830 miljoen (2016: € 788 miljoen). Dat blijkt uit de jaarrekening over 2017, die VUmc vandaag bekend heeft gemaakt. VUmc is na vier jaar bezuinigingen weer financieel gezond maar let blijvend op de kosten. Ook blijft de organisatie erop toezien dat de afspraken met verzekeraars voldoende compensatie bieden voor gemaakte kosten.

Het verbeterde financiële resultaat over 2017 is vooral veroorzaakt door een combinatie van bezuinigingen, verbeterde beheersing van kosten en enkele incidentele baten. VUmc blijft voldoen aan alle bankenratio's. De solvabiliteit steeg over 2017 naar 26,2% (2016: 24,2%). De baten uit patiëntenzorg stegen naar € 480 miljoen (2016: € 452 miljoen). Voor het medisch wetenschappelijk onderzoek verwierf VUmc in 2017 € 188 miljoen subsidies (2016: € 183 miljoen).

Op 5 september 2017 kreeg VUmc goedkeuring van de mededingingsautoriteit ACM om de samenwerking met het AMC om te zetten in een bestuurlijke fusie, die op 7 juni 2018 gaat plaatsvinden. Daarnaast heeft VUmc in 2017 de samenwerking met regionale ziekenhuizen en andere zorgpartners verder versterkt.

Voor onderwijs en onderzoek behaalde VUmc in 2017 opnieuw zeer goede resultaten. Bij de opleidingen behaalde de bachelor geneeskunde een gedeelde eerste plaats bij de Nationale Studenten Enquête. Op het gebied van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek staat VUmc onverminderd hoog genoteerd.

Voor 2018 verwacht VUmc eveneens een positief resultaat, rekening houdend met aanzienlijke investeringen, waaronder de bouw van het Imaging Center, waar met behulp van nieuwe beeldvormende technieken bij patiënten veel nauwkeuriger diagnoses en behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Ook gaat VUmc in 2018 door met het analyseren van mogelijkheden om zo doelmatig mogelijk in alliantieverband met AMC te werken.

Categorie:
Provincie: