woensdag, 1. mei 2019 - 14:02 Update: 01-05-2019 17:25

Dagopvang Berend Botje weigert niet BMR-gevaccineerde kinderen

schoenen-kinderopvang
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Zwaag

Kinderopvang Berend Botje in Zwaag heeft besloten, na positief advies van de Centrale Oudercommissie, dat zij op hun kindercentra vanaf 1 juli 2019 geen kinderen meer zullen opvangen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). 'Dit betreft alleen locaties waar kinderen aanwezig zijn van 14 maanden en jonger', zo meldt de kinderopvang woensdag.

Gastouderopvang

'Dit besluit geldt ook voor onze gastouderopvang. De gevolgen voor de klanten van het gastouderbureau zijn anders omdat gastouders vrij zijn om hun eigen beleid te voeren, niet alle gastouders zullen het beleid van Berend Botje volgen', aldus de kinderopvang.

Brief aan ouders

Berend Botje heeft alle ouders die een kind bij hen in de opvang hebben een brief gestuurd waarin ze uitleg geven voor hun genomen besluit. 'De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij uiteraard een grote rol. Het bieden van een veilige omgeving is bovendien een van onze kerntaken', zo valt in de brief te lezen.

Jonge kwetsbare kinderen

'In de kinderopvang hebben wij te maken met zeer jonge kinderen, van soms slechts 10 weken oud. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben. Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van de doelgroep worden ingeënt'.

Vaccinatiegraad

'Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14 maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccinatiegraad 95% of hoger is. In Nederland is het percentage tweejarigen dat gevaccineerd is met het BMR-vaccin nu echter nog maar 92. Nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 95% is gezakt, loopt de groepsimmuniteit gevaar. Dat is dus met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inenting ontvangen'. 

Groepsimmuniteit

'Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, hebben wij besloten om per 1 juli 2019 uitsluitend nog kinderen toe te laten tot onze locaties die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. Op die manier creëren wij groepsimmuniteit op onze locaties', aldus de brief van Berend Botje.

Categorie:
Provincie: