woensdag, 29. mei 2019 - 16:05 Update: 29-05-2019 16:17

Patiënt Zaans Medisch centrum als gevolg van NDM-bacterie overleden

Foto van kind in ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zaandam

In het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is kort geleden een patiënt overleden, vermoedelijk ten gevolge van een urineweginfectie met een multiresistente bacterie met NDM kenmerken. Dit heeft het ZMC woensdag bekendgemaakt.

Nabestaanden

'Ons medeleven gaat uit naar de familie van de patiënt. Het ZMC heeft  de nabestaanden van de overleden patiënt  direct op de hoogte gebracht, nadat uit diverse onderzoeken en kweken moest worden vastgesteld dat niet uit te sluiten is, dat de patiënt mogelijk is overleden aan een urineweginfectie met  deze bacterie', aldus het ZMC.

38 patiënten 

Sinds 2018 is in het ZMC bij 38 patiënten een resistente NDM-darmbacterie aangetroffen. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit beleid wordt dagelijks gemonitord en is de afgelopen maanden nauwgezet afgestemd met een landelijk team van externe deskundigen op het gebied van infectiepreventie.

Darmbacterie

De betreffende bacterie is een zogeheten Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. Dit zijn (darm)bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater. Deze bacteriën kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen die daarbij geen ziekteverschijnselen hoeven te hebben. Bij kwetsbare patiënten in het ziekenhuis kan de bacterie echter in uitzonderingsgevallen  infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging veroorzaken. De Citrobacter in het ZMC draagt het enzym New Delhi-Metallo-beta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica.

Landelijke expertgroep

Patiënten waarbij de bacterie is aangetroffen en die drager zijn, worden met voorzorgsmaatregelen behandeld. Er zijn vanaf begin 2018 uitgebreide maatregelen genomen om verdere aanwezigheid te bestrijden van deze mondiaal oprukkende multiresistente bacterie. Er is door het ZMC een landelijk expertgroep ingesteld op het gebied van infectiepreventie die bestaat uit professoren, medisch specialisten  en andere experts op het gebied van microbiologie  en infectiepreventie en -bestrijding. 

Richtlijn RIVM

De landelijke expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico –patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM waar het ZMC regelmatig overleg mee heeft.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is uiteraard ook nu volledig ingelicht. De IGJ concludeert dat het duidelijk is dat het ZMC zich maximaal inspant om deze NDM onder controle te krijgen. De toename van de multiresistente bacteriën is een mondiaal probleem.

Categorie:
Provincie: